U skladu sa Zakonom o sprečavanju dopinga u sportu, Antidoping agencija Republike Srbije formira nacionalnu registrovanu test grupu. Promene u sastavu i broju sportista koji čine registrovanu test grupu za 2018. godinu proističu pre svega iz preporuka Svetske antiidoping agencije (WADA). U cilju inteligentnog testiranja koje se odnosi ne samo na ukupan broj kontrola već broj kontrola po sportisti, test grupa ima manjii broj sportista. ADAS će težiti da ispoštuje zahtev WADA da svakog sportistu testira minimum 3 puta godišnje. Pored uobičajenih doping kontrola urina, sportistima će se u cilju formiranja hematološkog pasoša uzimati i krv. Veliki broj sportista koji bi po svojim uspesima trebali da budu u RTG, nalaze se u test grupama internacionalnih federaciji, gde ADAS prati njihovo testiranje kao nadležne organizacije. Svi sportisti koji se nalaze u Registrovanoj test grupi, dužni su da u predviđenom roku za svaki kvartal popune whereabout obrasce u ADAMS-u.

Ime i prezime Sport
Lazar Anić atletika
Mihail Dudaš atletika
Amela Terzić atletika
Elzan Bibic atletika
Tamara Salaški atletika
Marko Danilović biciklizam
Stefan Stefanović biciklizam
Jovana Crnogorac biciklizam
Dušan Rajović biciklizam
Veljko Stojnić biciklizam
Dušan Kalaba biciklizam
Nenad Kužić dizanje tegova
Ervin Rožnjik dizanje tegova
Tivadar Kajdoči dizanje tegova
Marko Tomićević kajak
Marko Dragosavljević kajak
Dejan Pajić kajak
Milenko Zorić kajak
Teodora Manić kik boks
Aleksandar Konovalov kik boks
Anja Crevar plivanje
Jelena Ječanski plivanje
Aleksa Bobar plivanje
Nikola Ratkov plivanje
Aleksandar Maksimović rvanje
Mate Nemeš rvanje
Vladimir Stankić rvanje
Tamaš Nađ rvanje
Tijana Bogdanović tekvondo
Vanja Stanković tekvondo
Nađa Savković tekvondo
Nenad Beđik veslanje
Miloš Vasić veslanje
Jovana Rogić džudo
Milica Nikolić džudo
Žarko Ćulum džudo
Strahinja Bunčić džudo
Ivana Jorović tenis
Miomir Kecmanović tenis
Olga Danilović tenis
Ognjen Stojanović triatlon

Kriterijumi za uključenje sportista u RTG su sledeći:

1) sportisti koji su od strane Olimpijskog komiteta Srbije označeni kao olimpijski kandidati;
2) vrhunski i drugi kategorisani sportisti;
3) sportisti međunarodnog ranga, u skladu sa pravilima nadležnog međunarodnog sportskog saveza;
4) sportisti koji su proglašeni odgovornim za povredu antidoping pravila i sportisti koji žele da nastave sportsku karijeru nakon isteka mere zabrane učešća na takmičenjima zbog dopinga;
5) sportisti koji su članovi nacionalnih sportskih reprezentacija;
6) sportisti čiji je rezultat u tri najbolja rezultata u Republici Srbiji, postignuta u prethodnoj/ tekućoj godini;
7) sportisti kod kojih je zabeleženo značajno i neočekivano poboljšanje rezultata u proteklih 12 meseci;
8) sportisti koji su ciljano odabrani od strane ADAS;
9) sportisti koji su u registrovanoj test grupi nacionalnog sportskog saveza obrazovane u skladu sa pravilima nadležnog međunarodnog sportskog saveza.

Svi sportisti Republike Srbije koji su članovi registrovanih test pulova njihovih matičnih internacionalnih federacija (a ne nalaze se u našoj RTG) automatski se nalaze u njhovom programu testiranja izvan takmičenja a ADAS zadržava pravo da ih testira u dogovoru sa internacionalnih federacijama.

Ovde možete pogledati Registrovanu test grupu iz 2017. godine

Ovde možete pogledati Registrovanu test grupu iz 2016. godine

Ovde možete pogledati Registrovanu test grupu iz 2015. godine

Ovde možete pogledati Registrovanu test grupu iz 2014. godine

Ovde možete pogledati Registrovanu test grupu iz 2013. godine