U skladu sa Zakonom o sprečavanju dopinga u sportu, Antidoping agencija Republike Srbije formira nacionalnu registrovanu test grupu. Promene u sastavu i broju sportista koji čine registrovanu test grupu za 2019. godinu proističu pre svega iz preporuka Svetske antiidoping agencije (WADA). U cilju inteligentnog testiranja koje se odnosi ne samo na ukupan broj kontrola već broj kontrola po sportisti, test grupa ima manji broj sportista. ADAS će težiti da ispuni zahtev WADA da svakog sportistu testira najmanje 3 puta godišnje. Pored uobičajenih doping kontrola urina, sportistima će se u cilju formiranja hematološkog pasoša uzimati i uzorak krvi. Veliki broj sportista koji bi po svojim uspesima trebalo da budu u RTG, nalaze se u test grupama međunarodnih federacija, gde ADAS prati njihovo testiranje kao nacionalna organizacija. Svi sportisti koji se nalaze u Registrovanoj test grupi, dužni su da u predviđenom roku za svaki kvartal popune whereabout obrasce u ADAMS-u.

Ime i prezime Sport
Aleksa Kijanović atletika
Amela Terzić atletika
Armin Sinančević atletika
Asmir Kolašinac atletika
Dragana Tomašević atletika
Elzan Bibić atletika
Marija Vučenović atletika
Strahinja Jovančević atletika
Aleksandar Roman biciklizam
Jovana Crnogorac biciklizam
Marko Danilović biciklizam
Stefan Stefanović biciklizam
Miloš Vasić veslanje
Nenad Beđik veslanje
Ervin Rožnjik dizanje tegova
Nenad Kužić dizanje tegova
Tivadar Kajdoči dizanje tegova
Marko Dragosavljević kajak
Marko Tomićević kajak
Milenko Zorić kajak
Jovana Preković karate
Stefan Joksić karate
Aleksandar Konovalov kik boks
Miloš Cvjetićanin kik boks
Teodora Manić kik boks
Željko Dimitrijević para atletika
Aleksa Bobar plivanje
Anja Crevar plivanje
Boris Lačanski plivanje
Nikola Ratkov plivanje
Aleksandar Maksimović rvanje
Vladimir Stankić rvanje
Mate Nemeš rvanje
Tamaš Nađ rvanje
Vanja Stanković tekvondo
Nađa Savković tekvondo
Tijana Bogdanović tekvondo
Danilo Petrović tenis
Ivana Jorović tenis
Olga Danilović tenis
Peđa Krstin tenis
Ognjen Stojanović triatlon
Andrea Stojadinov džudo
Milica Nikolić džudo
Nemanja Majdov džudo
Strahinja Bunčić džudo

Kriterijumi za uključenje sportista u RTG su sledeći:

1) sportisti koji su od strane Olimpijskog komiteta Srbije označeni kao olimpijski kandidati;
2) vrhunski i drugi kategorisani sportisti;
3) sportisti međunarodnog ranga, u skladu sa pravilima nadležnog međunarodnog sportskog saveza;
4) sportisti koji su proglašeni odgovornim za povredu antidoping pravila i sportisti koji žele da nastave sportsku karijeru nakon isteka mere zabrane učešća na takmičenjima zbog dopinga;
5) sportisti koji su članovi nacionalnih sportskih reprezentacija;
6) sportisti čiji je rezultat u tri najbolja rezultata u Republici Srbiji, postignuta u prethodnoj/ tekućoj godini;
7) sportisti kod kojih je zabeleženo značajno i neočekivano poboljšanje rezultata u proteklih 12 meseci;
8) sportisti koji su ciljano odabrani od strane ADAS;
9) sportisti koji su u registrovanoj test grupi nacionalnog sportskog saveza obrazovane u skladu sa pravilima nadležnog međunarodnog sportskog saveza.

Svi sportisti Republike Srbije koji su članovi registrovanih test pulova njihovih matičnih internacionalnih federacija (a ne nalaze se u našoj RTG) automatski se nalaze u njhovom programu testiranja izvan takmičenja a ADAS zadržava pravo da ih testira u dogovoru sa internacionalnih federacijama.

Ovde možete pogledati Registrovanu test grupu iz 2018. godine

Ovde možete pogledati Registrovanu test grupu iz 2017. godine

Ovde možete pogledati Registrovanu test grupu iz 2016. godine

Ovde možete pogledati Registrovanu test grupu iz 2015. godine

Ovde možete pogledati Registrovanu test grupu iz 2014. godine

Ovde možete pogledati Registrovanu test grupu iz 2013. godine