Тестирање изван такмичења (out-of-competition) представља срж борбе против допинга у спорту. Да би ово тестирање било могуће непходни су исправни и потпуни whereabouts подаци АДАМС бази података. Као резултат тога, Светски антидопинг кодекс захтева од спортисте који је у Регистрованој тест групи да:

  1. Достави детаљне информације на кварталном нивоу о свом боравишту и кретању за сваки квартал
  2. Да буде доступан на назначеним локацијама за тестирање изван такмичења.

Ако спортиста који је у Регистрованој тест групи, не попуни свој АДАМС профил или унесе нетачне податке, односно не буде доступан за тестирање на локацији коју је навео у оквиру тзв „60 min slot“ сматра се да није испунио услове у погледу доступности за тестирање изван такмичења. Било која три пропуста од стране спортисте везана за обавезу доступности за тестирање изван такмичења у периоду од 12 месеци, резултираће повредом антидопинг правила за коју ће бити изречена санкција забране такмичења у периоду од 1 до 2 године. Уколико то спортисти није прва повреда антидопинг правила казна ће бити и дужа.

Антидопинг агенција Републике Србије за потребе тестирања изван такмичења и администрирања whereabouts образаца користи међународну базу података Светске антидопинг агенције – АДАМС.

Рокови за попуњавање АДАМС образаца о локацији су:

  • W/A за I квартал текуће године попуњава се најкасније до 31. децембра претходне године и обухвата месеце ЈАНУАР, ФЕБРУАР и МАРТ
  • W/A за II квартал попуњава се најкасније до 31. марта и обухвата месеце АПРИЛ, МАЈ и ЈУН
  • W/A за III квартал попуњава се најкасније а до 30. јуна и обухвата месеце ЈУЛ, АВГУСТ и СЕПТЕМБАР
  • W/A за IV квартал попуњава се најкасније до 30. септембра и обухвата месеце ОКТОБАР, НОВЕМБАР и ДЕЦЕМБАР