OBAVEŠTENјE

Ukoliko ste odabrani za testiranje, doping kontrolor će Vas zamoliti da potpišete prijem obaveštenja i time date saglasnost za testiranje. Možete zahtevati da Vam pročitaju Vaša prava i obaveze. Zapamtite da odbijanje testiranja podleže kazni kao da ste doping pozitivni.

STANICA ZA DOPING KONTROLU

Od Vas se zahteva u zavisnosti od pravila za odredjenu sportsku disciplinu, odmah ili najduze sat vremena po obaveštenju da dođete u pomenutu stanicu. U stanici se mora nalaziti frižider sa različitim napicima, svlačionica i tuš.

ODABIR POSUDA ZA UZORKE

Kada budete spremni da date uzorak, odabraćete zatvorenu, sterilnu posudu iz plastične kesice.

DAVANјE UZORKA URINA

Kontrolor koji je istog pola kao i Vi mora da Vas neposredno nadgleda dok dajete uzorak (>90 ml). Vi ste jedini koji rukuje uzorkom.

ODABIR KITOVA ZA UZORKE

Zamoliće Vas da odaberete kutiju označenu brojem i zatvorenu tračicom, koja sadrži dve bočice – A i B. Proverite broj sa kita (kutije) i bočica. Moraju biti isti!

ISPRAVNOST UZORKA

Uzorak sipajte u bočicu A (60 ml) i bočicu B (30 ml). Potom čvrsto zatvorite bočice i proverite da li su dobro zatvorene. Doping kontrolori mere pH (kiselost) i specifičnu gustinu urina.

UZIMANјE PODATAKA

Doping kontrolor beleži brojeve sa A i B uzorka i upisuje u formular sve lekove i suplemente koje ste uzimali 7 dana pre doping kontrole. Nakon potpisivanja dobićete svoju kopiju formulara.

FILM O PROCEDURI DOPING KONTROLE SPORTISTA