Допинг као тема едукације о превенцији наркоманије у школама

АДАС је активно учестовао у пројекту неколико министарстава Владе Србије који је за циљ имао превенцију наркоманије у сколама. Идеја је била едукација тимова који се састоје од стручњака из различитих области који ће имати задатак да превасходно спроводе едукацију по школама о превенцији наркоманије.

АДАС је имао тему која је обрадила злоупотребу стероида међу омладином како би скренули пажњу на овај проблем који је актуелан дужи временски период. Заједно са свим осталим колегама који су били укључени у овај пројекат, предавања су одржана у 4 града Србије (Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац).


Најновије вести


Све вести >