10. децембар 2020

 

Развијање „I value” пројекта на електронским састанцима

Данас је одржан пети он лине састанак у оквиру пројекта на коме су анализирани планови везани за будућност и прве сегменте.
Пандемија и одржавање наставе на даљину у основним школама утицало је на промену првобитно замишљеног концепта. Пројекат је добио сада и део посвећем примени лекција и програма на даљину тј. он лине. Дефинисано је 5 вредности кроз које ће ђаци у основној школи учити о вредностима у спорту – ферплеј, поштовање, одговорност, искреност и саосецајност. Свака вредност ће имати своју градацију кроз разреде и ђаци ће обрађивати кроз примере и у виду радионица. Учесници пројекта тренутно раде на дефинисању садржаја и форме свих лекција које ће бити део регуларног наставног програма у основним школама.

 

6. јануар 2020

 

Антидопинг агенција Републике Србије је једна од пет земаља региона уз Словенију, Аустрију, Белгију, Румунију и још два научна института из Енглеске и Аустрије, које учествују у пројекту “I VALUE” – спортске вредности у свакој учионици.

 

Циљ пројекта је едукација деце у основним школама о правилним спортским вредностима, фер плеју и антидопингу кроз обавезан наставни програм.

 

Допинг је временом постао друштвени проблем и питање које се односи на здравље свих узрастних категорија. Вредности и очекивања која се намећу кроз социјалну и спортску околину дају младим људима осећај притиска да предузму одређене активности и користе супстанце за побољшање свог изгледа, имиџа, да раде и уче напорније, да буду успешнији у спортским активностима и остану максимално концентрисани. Зато је од суштинског значаја да се што раније крене са развијањем низа позитивних моралних вредности за превенцију од употребе забрањених супстанци и неспортског понашања, јер тада можемо у великој мери утицати на дечије понашање и ставове.

 

Пројект „I value“ има за циљ да развије, спроведе и научно процени ефекте програма ране превенције допинга и развијања спортских вредности, усмеравајући се на школску децу узраста од 6 до 14 година, њихове наставнике и родитеље. Програм, који ће заједнички развити искусни педагози и наставници из пет националних антидопинг организација, искусни експерти са два водећа универзитета у области превенције допинга, засниваће се на вредности, доказима и упознаће различите друштвене и политичке потребе земаља учесница.

 

Пројекат је подељен у седам, углавном паралелних, радних сегмената током три године од 2020-2022. године. У првој години ће се започети са прикупљањем и прегледом постојећих материјала за превенцију и едукацију одабраних циљних група (деца узраста од 6 до 14 година и родитељи). Циљ је подршка развоју ране превенције допинга на основу одређених вредности заснованих на доказима, што је део другог сегмента пројекта.

 

Трећи сегмент је комплементаран претходним и почеће у другој години пројекта са пилот студијом у 3 до 5 школа у свакој земљи учесници пројекта. У овиру пилот студије спровошће се едукација и обука наставника о спровођењу овог програма у оквиру свакодневне школске наставе. Евалуација резултата пилот студије ће се фокусирати на разумевању изводљивости програма у свакој основној школи, једноставности имплементације, адекватних активности за одређене старосне групе у школама итд.

 

Сви резултати пилот студије послужиће за прилагођавање програма од стране наставника који треба да га спроведу и деце која треба да усвоје знање, што је део четвртог сегмента програма.

 

Након тога се наставља и четврти и пети сегмент програма, који ће бити спроведен у 3. години. Прва кораци у трећој години програма су процес имплементације програма едукације у школама, онда обука наставника, и на крају спровођење програма у најмање 10 основних школа у свакој земљи.

 

Пети сегмент програма ће се фокусирати на анализу добијених резултата, оцену етичког одбора и саму евалуацију како би програм имао широку примену.

 

Коначно, шести сегмент студије ће подразумевати развијање ове идеје у што више основних школа уз припрему препорука за следеће генерације а главна активност у седмом сегменту програма је међународна стручна конференција. На овој конференцији окупиће се кључни сарадници и стручњаци у европској заједници како би се представили резултати овог пројекта. Пројекат треба да буде модел за имплементацију програма превенције допинга у редован школски план и програм.

 

3. фебруар 2020

 

Представници АДАС присуствовали су првом координационом састанку у Љубљани, у оквиру трогодишњег Еразмус пројекта где је Србија једна од пет земаља региона – Словенија, Аустрија, Белгија, Румунија, заједно са још два научна института из Енглеске и Аустрије. Циљ пројекта је увођење едукације деце у основним школама о спортским вредностима али кроз курикулум који постоји у школама. Ово је први овакав пројекат после оног који је Светска антидопинг агенција (www.wada-ama.org/en/resources/education-and-prevention/sport…) покушала да спроведе и у томе се огледају пионирски подухвати да се деца едукују између осталог и о допингу на школском часу у основној школи.

 

 

www.i-value.eu

www.instagram.com/ivaluesport

www.facebook.com/ivaluesport