Када је настала Антидопинг агенција Републике Србије?

Потписивањем Копенхагеншке декларације о допингу у спорту у децембру 2003. године, створена је основа за доношење Закона о спречавању допинга у спорту. Скупштина Републике Србије је усвојила овај закон којим је основана Антидопинг агенција Републике Србије (АДАС) 12. децембра 2005. године. АДАС је државна установа која послује у складу са прописима који регулишу јавне службе. Реч „агенција” не означава облик правног оранизовања, већ је ту ради сличности са WADA – Светском антидопинг агенцијом.

Да ли је законска регулатива борбе против допинга усклађена са светским стандардима и нормама?

Законски и подзаконски акти везани за допинг у Републици Србији усаглашени су са Светским антидопинг кодексом. АДАС је према потврди Светске антидопинг агенције (WADA) – „Code Compliant” тј. усаглашена са најновијом верзијом кодекса 1. јануара 2015. године.

Зашто је АДАС важна као део међународних обавеза Србије?

Због тога што неколико међународних конвенција које је потписала и ратификовала Република Србија предвиђају постојање националне антидопинг организације.Непридржавање норми међународних конвенција које регулишу борбу против допинга повлачи са собом чак и забрану учествовања спортиста из државе која не испуњава ове норме на Олимпијским играма и међународним такмичењима.

Да ли постоји земља у Европи која нема антидопинг организацију у било ком облику?

Не, све европске земље имају националне антидопинг организације, односно тела задужена да спроводе антидопинг правила.

Шта Србија добија тиме што има Антидопинг агенцију?

Србија постојањем и радом АДАС испуњава обавезе из међународних конвенција које је потписала и ратификовала. Квалитетним радом АДАС, Србија тренутно суверено држи лидерско место у региону на пољу антидопинг борбе, а има и запажену међународну позицију.

Захваљујући добром раду АДАС, Србија је имала 2 године представника у Фоундатион одбору WADA који броји 19 чланова представника држава и 19 чланова представника олимпијског покрета. АДАС је ангажована за допинг контроле на преко 100 међународних такмичења, укључујући и контроле у иностранству. Контролори АДАС су ангажовани за контроле на четири Олимпијаде и првим Европским олимпијским игарама до сада, европским првенствима у фудбалу, кошарци и осталим спортовима. АДАС вештачи и даје стручна мишљења у судским споровима који укључују кривична дела везана за дистрибуцију допинг супстанци.

Све набројано би било доведено у питање када у Србији не би постојала национална антидопинг организација која активно учествује у свеобухватном развоју спорта.

Шта српски спорт добија постојањем Антидопинг агенције?

Српски спорт је у АДАС добио респектабилну организацију са специфичним знањем које не пружају ни установе из области спорта ни установе из области здравства и спортске медицине. Постигнут је значајан успех на пољу антидопинг борбе што се рефлектује кроз дупло смањен проценат допинг позитивних спортиста у Србији у односу на број тестираних.

АДАС је активно укључен у суплементацију наших врхунских спортиста, кроз сарадњу са Олимпијским комитетом Србије и националним спортским савезима.

АДАС је покренуо програм обележавања тестираних дијететских суплемената “doping free” маркицама.

Који су резултати рада АДАС у периоду од 2006.-2018?

  • Урађених 8673 допинг контрола
  • 94 откривених повреде антидопинг правила
  • Самостална организација допинг контрола на преко 100 међународних такмичења
  • Допинг контролори АДАС су радили допинг контроле на највећим спортским такмичењима као што су Олимпијске игре у Ванкуверу, Лондону, Рио де Жанеиру, Пјонг Чангу и првим европским олимпијским играма у Бакуу
  • Издато 245 Изузећа ради терапеутске употребе (ТУЕ)
  • Преко 400 едукативних предавања
  • Преко 10.000 едукованих ученика основних и средњих школа у оквиру пројекта “Вршњачке едукације”

Шта спортисти мисле о Антидопинг агенцији?

Као пример тога шта спортисти мисле о антидопинг борби и раду АДАС можемо навести чињеницу да су спортисти у великом броју анкета које смо спроводили навели да подржавају наш рад. Напори Антидопинг агенције Републике Србије су очигледно утицали и на схватање јавног мњења да се спортски резултат може постићи и без допинга. Едукација је примарно средство којим се АДАС бори за ферплеј и чист спорт.