Када је настала Антидопинг агенција Републике Србије?

Потписивањем Копенхагеншке декларације о допингу у спорту у децембру 2003. године, створена је основа за доношење Закона о спречавању допинга у спорту. Скупштина Републике Србије је усвојила овај закон којим је основана Антидопинг агенција Републике Србије (АДАС) 12. децембра 2005. године. АДАС је државна установа која послује у складу са прописима који регулишу јавне службе. Реч „агенција” не означава облик правног оранизовања, већ је ту ради сличности са WADA – Светском антидопинг агенцијом.

Да ли је законска регулативе борбе против допинга усклађена са светским стандардима и нормама?

Законски и подзаконски акти везани за допинг у Републици Србији усаглашени су са Светским антидопинг кодексом. АДАС је према потврди Светске антидопинг агенције (WADA) – „Code Compliant” тј. усаглашена са најновијом верзијом кодекса још 6. јануара 2009. године.

Зашто је АДАС важна као део међународних обавеза Србије?

Због тога што неколико међународних конвенција које је потписала и ратификовала Република Србија предвиђају постојање националне антидопинг организације.Непридржавање норми међународних конвенција које регулишу борбу против допинга повлачи са собом чак и забрану учествовања спортиста из државе која не испуњава ове норме на Олимпијским играма и међународним такмичењима.

Да ли постоји земља у Европи која нема агенцију у било коме облику?

Не, све европске земље имају националне антидопинг организације, односно тела задужена да спроводе антидопинг правила.

Шта Србија добија тиме што има Антидопинг агенцију?

Србија постојањем и радом АДАС испуњава обавезе из међународних конвенција које је потписала и ратификовала. Квалитетним радом АДАС, Србија тренутно суверено држи лидерско место у региону на пољу антидопинг борбе, а има и запажену међународну позицију.

Захваљујући добром раду АДАС, Србија је имала 2 године представника у Фоундатион одбору WADA који броји 19 чланова представника држава и 19 чланова представника олимпијског покрета. АДАС је ангажована за допинг контроле на преко 50 међународних такмичења, укључујући и контроле у иностранству. Контролори АДАС су ангажовани за контроле на две Олимпијаде до сада, европским првенствима у фудбалу, кошарци и осталим спортовима. АДАС вештачи и даје стручна мишљења у судским споровима који укључују кривична дела везана за дистрибуцију допинг супстанци.

Све набројано би било доведено у питање када у Србији не би постојала национална антидопинг организација која активно учествује у свеобухватном развоју спорта.

Шта српски спорт добија постојањем Антидопинг агенције?

Српски спорт је у АДАС добио респектабилну организацију са специфичним знањем које не пружају ни установе из области спорта ни установе из области здравства и спортске медицине. Постигнут је значајан успех на пољу антидопинг борбе што се рефлектује кроз дупло смањен проценат допинг позитивних спортиста у Србији у односу на број тестираних.

АДАС је активно укључен у суплементацију наших врхунских спортиста, кроз сарадњу са Олимпијским комитетом Србије и националним спортским савезима.

АДАС је покренуо програм обележавања тестираних дијететских суплемената „допинг фрее“ маркицама.

Који су резултати рада АДАС у периоду од 2006.-2012?

  • преко 4000 урађених допинг контрола
  • преко 65 откривених повреда антидопинг правила
  • 409 допинг контрола на Универзијади Београд 2009
  • самостална организација допинг контрола на преко 50 међународних такмичења
  • допинг контролори АДАС су радили допинг контроле на највећим спортским такмичењима као што су Олимпијске игре у Ванкуверу, Европско првенству у фудбалу 2012 и Еуро Баскет 2011
  • 6 допинг контролора АДАС је ангажовано од стране организатора за допинг контроле на предстојећим Олимпијским и Параолимпијским играма у Лондону
  • АДАС је за ФИБА четири године екслузивно радио допинг контроле на Euro LeagueWoman и Euro Challange Men широм Европе у периоду од 2008.-2011. године
  • преко 200 едукативних антидопинг предавања
  • рад АДАС оцењен од стране Светске антидопинг агенције оценом 5 на скали од 1 до 5, како у погледу усклађености антидопинг правила са међународним конвенцијама, тако и у погледу рада и спровођења правила

Шта спортисти мисле о Антидопинг агенцији?

Као пример тога шта спортисти мисле о антидопинг борби и раду АДАС можемо навести чињеницу да је 94% од укупно 500 анкетираних учесника овогодишњег Београдског маратона потврдило да подржавају рад АДАС. Напори Антидопинг агенције Републике Србије су очигледно утицали и на схватање јавног мњења да се спортски резултат може постићи и без допинга. Едукација је примарно средство којим се АДАС бори за ферплеј и чист спорт.