edukatori1

Antidoping agencija Republike Srbije (ADAS) započela je 25. februara 2016. godine program vršnjačke edukacije o borbi protiv dopinga. Inicijator projekta je dr Snežana Rajačić iz Medicinske škole „Nadežda Petrović” u Zemunu. Učenici ove škole kojima dr Rajačić predaje nekoliko stručnih predmeta, u nekoliko navrata su dobrovoljno proučavali štetnost dopinga kao temu izbornih predavanja i time pokazali interesovanje za ovu oblast. Pošto je dr Rajačić dugogodišnji saradnik ADAS, došla je na ideju da pokrenemo vršnjačku edukaciju. Vođeni time, 25. februara je održan prvi sastanak sa 18 devojčica i dečaka, koji su pokazali želju da učestvuju u ovom programu. Ideja je da oni kao srednjoškolci sprovode edukaciju o štetnosti dopinga među svojim vršnjacima. Sa učenicima su održani sastanci i predavanja, pre nego što su osposobLjeni da postanu mladi edukatori. Učenici su oformili svoj stav o temi koju predaju, stekli dovoljno podataka za predavanja i diskusiju i naučili aktuelne informacije od značaja za vršnjake kojima se obraćaju. Na kraju edukacije, oformljena je grupa od 11 odabranih učenika koji su postali edukatori na osnovu pokazanog znanja i interesovanja. Dokazano je da se u ovakvim vršnjačkim grupama informacije lakše prenose.

edukatori2

Pošto su edukator i učesnici kojima se predaje vršnjaci koji imaju ista ili slična interesovanja, to značajno pomaže edukatoru da ga učesnici vide kao nekoga ko se susreće sa sličnim problemima i koji sve to razume. Činjenica da nema generacijske barijere olakšava komunikaciju i time je efikasnost edukacije veća i značajnija. Učenici od ADAS dobijaju uniformni materijal i prezentaciju koju moraju da savladaju pre predavanja. Ideja je da učenike u potpunosti i što je više moguće edukujemo kako bi oni to znanje mogli da prenesu na svoje vršnjake.

edukatori3

Ovim projektom ADAS kreće u akciju antidoping borbe u školama i među mlađom populacijom koja je najpodložnija lošem uticaju. Doping sredstva, pored narušavanja etike sporta i fer pleja, u velikom broju slučajeva imaju i ozbiljne štetne posledice po zdravlje onih koji ih upotrebljavaju. Zbog toga smatramo da je važno da srednjoškolci budu upoznati sa ovom temom.

Pošto smo u Beogradu već oformili grupu od 11 mladih edukatora, imamo plan i ženju da to uradimo i u tri medicinske škole u većim gradovima Srbije – Niš, Kgagujevac i Novi Sad.

Od škola koje žele da učestvuju u ovom projektu, očekuje se pre svega logistička podrška dok će sve ostalo obezbediti ADAS. Potrebno je da nam škola predstavi osobu koja će biti zadužena da sarađuje sa koordinatorima ADAS, da pronađe decu koja su zainteresovana za ovu temu, i da omogući da se u školi održe minimalno dva predavanja kako bi se srednjoškolci obučili da postanu mladi edukatori.

edukatori4

Za sve dodatne informacije slobodno se obratite koordinatoru programa vršnjačke edukacije – dr Mariji Anđelković putem telefona 0637345226 ili imejlom na test.grupa@adas.org.rs


Mladi edukatori:

Marija Ivanković
Marija Ivanković
Andjela Matejic
Anđela Matejić
Mila Korkut
Mila Korkut
Katarina Petrovic
Katarina Petrović
Stefan Pešić
Stefan Pešić
Mina Mijović
Mina Mijović
Marija Milošević
Marija Milošević
Lana Mladenović
Lana Mladenović
Melisa Vujić
Melisa Vujić
Tijana Djordjevic
Tijana Đorđević
Aleksandra Drobnjak
Aleksandra Drobnjak

Povezane vesti:


Galerija: