(Srpski) Биљани Топић копија светске бронзе из Берлина