(Srpski) Saopštenje Svetske antidoping agencije u vezi sa procesuiranjem doping pozitivnih slučajeva na meldonium

Svetska antidoping agencija je u najnovijem saopštenju od 12. 4. 2016. godine, izdala preporuke o procesuiranju skorašnjih doping pozitivnih rezultata na meldonium.

Budući da je meldonium na listi zabranjenih supstanci od 1.1.2016. godine, a da tragovi korišćenja supstance ostaju u organizmu duži vremenski period, Svetska antidoping agencija je sprovela istraživanje koje se odnosi na period prisustva supstance u organizmu nakon prestanka uzimanja. U skladu sa dobijenim rezultatima izdali su preporuke za procesuiranje.

Procesuiranje za povredu antidoping pravila mora se sprovesti kada je ispunjen neki od sledećih uslova:

1) sportista prizna da je koristio meldonium posle 1. 1. 2016. godine;
2) postoje dokazi da je sportista koristio meldonium posle 1. 1. 2016. godine;
3) ukoliko je koncentracija meldoniuma u doping pozitivnom uzorku veća od 15 µg/ml urina što ukazuje na skorašnju upotrebu meldoniuma;
4) ukoliko je koncentracija meldoniuma u doping pozitivnom uzorku između 1 µg/ml i 15 µg/ml urina, a uzorak je uzet posle 1. 3. 2016. godine.

Procesuiranje za povredu antidoping pravila može biti privremeno zaustavljeno do potpunog okončanja istraživanja koje se odnosi na vreme izučivanja meldoniuma, onda kada je ispunjen neki od sledećih uslova:

1) ukoliko je koncentracija meldoniuma u doping pozitivnom uzorku između 1 µg/ml i 15 µg/ml urina, a uzorak je uzet pre 1. 3. 2016. godine;
2) ukoliko je koncentracija meldoniuma u doping pozitivnom uzorku manja od 1 µg/ml urina, a uzorak je uzet posle 1. 3. 2016. godine.

Ukoliko je koncentracija meldoniuma u doping pozitivnom uzorku manja od 1 µg/ml urina a uzorak je uzet pre 1. 3. 2016. godine smatra se da je sportista koristio meldonium pre 1. 1. 2016. godine. U tom slučaju, telo koje sprovodi procesuiranje ima pravo da oslobodi odgovornosti sportistu, ukoliko smatra da sportista nije mogao da zna ili da razumno sumnja da će meldonium ostati u njegovom organizmu i posle 1. 1. 2016. godine.

Kompletno saopštenje Svetske antidoping agencija dostupno je na wada-mailing-list.s3.amazonaws.com/2016-04-12-Meldonium_Noti…


Latest news


Latest news >