(Srpski) Obaveštenje o Listi za 2017. i projektu „Proveri svoj suplement”