(Srpski) ADAS ozvaničio saradnju sa ITA (Međunarodna agencija za testiranje)