(Srpski) Edukacija kao rezultat saradnje ADAS i Sportskog saveza Beograda