(Srpski) Budući lekari su se upoznali sa osnovama antidopinga