2020


ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 1.2.2/2020 У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

Лабораторијска анализа допинг узорака спортиста – Анализа крви и урина спортиста у акредитованој лабораторији од стране Светске антидопинг агенције.

Ознака из ОРН-а: 92600000 – Услуге у области спорта

Позивамо вас да доставите понуду, према упутствима из конкурсне документације, која се може преузети избором на одговарајући линк.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

PUBLIC PROCUREMENT No. 1.2.2/2020 OPEN PROCEDURE

Laboratory doping control analysis, Analysis of Blood and Urine of athletes in Laboratory accredited by the World Anti-Doping Agency

Common Procurement Vocabulary: 92600000 – Services in field of sports

We invite you to provide the bid according to instructions from tender documents, available on this page.

INVITATION – translation in english

TENDER DOCUMENTS – translation in english


План јавних набавки за 2020.


2019 (кликните на годину да бисте видели јавне набавке из ове године)

2018 (кликните на годину да бисте видели јавне набавке из ове године)

2017 (кликните на годину да бисте видели јавне набавке из ове године)

2016 (кликните на годину да бисте видели јавне набавке из ове године)

2015 (кликните на годину да бисте видели јавне набавке из ове године)

2014 (кликните на годину да бисте видели јавне набавке из ове године)


Овде можете преузети Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке Антидопинг агенције Републике Србије (децембар 2015.)