АДРЕСА ЗА ПРИЈЕМ ПОШТЕ:
Антидопинг агенција Републике Србије
Трг републике 3
11000 Београд

тел/факс: 011/ 4064 136
Интернет сајт: www.adas.org.rs
имејл: info@adas.org.rs

Проф. др Милица Вукашиновић-Весић, Директор
имејл: doping.kontrola@adas.org.rs
моб: 065/ 8282 221

Бојан Вајагић, Помоћник директора
имејл: bojan.vajagic@adas.org.rs
моб: 064/ 2873 460

Проф. др Ненад Дикић, Координатор допинг контроле и едукације
имејл: nenad.dikic@adas.org.rs
моб: 063/ 335 008

Борислав Јаковљевић, Руководилац финансијско – рачуноводствених послова
имејл: finansije@adas.org.rs
моб: 065/ 6493 674

Др Марија Анђелковић, Координатор националне регистроване тест групе и ТУЕ процеса
имејл: test.grupa@adas.org.rs
моб: 063/ 7345 226

Др Наталија Милчић-Матић, Шеф допинг контроле коња
имејл: doping.kontrola.konja@adas.org.rs
моб: 063/ 623 962

Онлајн едукација за спортисте / АДАМС
Милош Цвјетићанин
имејл: info@adas.org.rs
моб: 060/ 0227 911

Заштита приватности спортиста
Бојан Вајагић
имејл: bojan.vajagic@adas.org.rs
моб: 064/ 2873 460