ADRESA ZA PRIJEM POŠTE:
Antidoping agencija Republike Srbije
Trg Republike 3
11000 Beograd

tel/fax: 011/ 4064 136
Internet sajt: www.adas.org.rs
e-mail: info@adas.org.rs

Dr Milica Vukašinović-Vesić, direktor
e-mail: doping.kontrola@adas.org.rs
mob: 065/8282 221

Doc. dr Nenad Dikić, Samostalni savetnik za doping kontrolu i edukaciju, Predsednik odbora za doping kontrolu
e-mail: nenad.dikic@adas.org.rs
mob: 063/ 335 008

Bojan Vajagić, sekretar Agencije
e-mail: bojan.vajagic@adas.org.rs
mob: 064/ 2873 460

Borislav Jakovljević, šef odseka za materijalno finansijsko poslovanje
e-mail: finansije@adas.org.rs
mob: 065/ 6493 674

Dr Marija Anđelković, samostalni savetnik za RTG i TUE
e-mail: test.grupa@adas.org.rs
mob: 063/ 7345 226

Dr Natalija Milčić-Matić, šef doping kontrole konja
e-mail: doping.kontrola.konja@adas.org.rs
mob: 063/ 623 962