АДРЕСА ЗА ПРИЈЕМ ПОШТЕ:
Антидопинг агенција Републике Србије
Трг републике 3
11000 Београд

тел/факс: 011/ 4064 136
Интернет сајт: www.adas.org.rs
имејл: info@adas.org.rs

Проф. др Милица Вукашиновић-Весић, Директор
имејл: doping.kontrola@adas.org.rs
моб: 065/ 8282 221

Бојан Вајагић, Помоћник директора
имејл: bojan.vajagic@adas.org.rs
моб: 064/ 2873 460

Мирко Стефановић, Руководилац финансијско – рачуноводствених послова
имејл: finansije@adas.org.rs
моб: 065/ 2500 850

Борислав Јаковљевић, Финансијски саветник
имејл: finansije@adas.org.rs
моб: 065/ 6493 674

ТУЕ / РТГ / I&I
Јелена Ожеговић
имејл: jelena.rasic@adas.org.rs
моб: 064/ 1452 727

Допинг контрола спортиста / Едукација
Горица Миловановић
имејл: gorica.milovanovic@adas.org.rs
моб: 065/ 5437 334

Допинг контрола коња
Др Наталија Милчић-Матић
имејл: doping.kontrola.konja@adas.org.rs
моб: 063/ 623 962

Онлајн едукација за спортисте / АДАМС
Милош Цвјетићанин
имејл: info@adas.org.rs
моб: 060/ 0227 911

Лице за заштиту података о личности
Бојан Вајагић
имејл: bojan.vajagic@adas.org.rs
моб: 064/ 2873 460