АДРЕСА ЗА ПРИЈЕМ ПОШТЕ:
Антидопинг агенција Републике Србије
Трг Републике 3
11000 Београд

тел/факс: 011/ 4064 136
Интернет сајт: www.adas.org.rs
имејл: info@adas.org.rs

Др Милица Вукашиновић-Весић, директор
имејл: doping.kontrola@adas.org.rs
моб: 065/8282 221

Доц. др Ненад Дикић, Самостални саветник за допинг контролу и едукацију, Председник одбора за допинг контролу
имејл: nenad.dikic@adas.org.rs
моб: 063/ 335 008

Бојан Вајагић, секретар Агенције
имејл: bojan.vajagic@adas.org.rs
моб: 064/ 2873 460

Борислав Јаковљевић, шеф одсека за материјално финансијско пословање
имејл: finansije@adas.org.rs
моб: 065/ 6493 674

Др Марија Анђелковић, самостални саветник за РТГ и ТУЕ
имејл: test.grupa@adas.org.rs
моб: 063/ 7345 226

Др Наталија Милчић-Матић, шеф допинг контроле коња
имејл: doping.kontrola.konja@adas.org.rs
моб: 063/ 623 962

Онлајн едукација за спортисте / АДАМС
Милош Цвјетићанин
имејл: info@adas.org.rs
моб: 060/ 0227 911