Антидопинг агенција Републике Србије (АДАС) основана је Законом о спречавању допинга у спорту из 2005. године, а са радом је почела 1. јануара 2006. године. У периоду након тога донет је Закон о потврђивању међународне конвенције против допинга у спорту 2009. године, Закон о спречавању допинга у спорту из 2014. као и Закон о изменама и допунама закона о спречавању допинга у спорту из 2021. године.

АДАС је национална антидопинг агенција чија је улога да сачува чист спорт, интегритет спорта и заштити чистог спортисту.

АДАС на територији Републике Србије спроводи следеће активности: допинг контроле спортиста на такмичењу, допинг контроле изван такмичења, именовање допинг контролора, сарадњу са WАДА акредитованим лабораторијама, менаџмент резултата, едукација, допинг контрола коња, администрирање Националне регистроване тест групе, администрирање Изузећа ради примене у терапијске сврхе (ТУЕ), администрирање АДАМС базе, сарадња са националним и интернационални спортским федерацијама, сарадња са Светском антидопинг агенцијом (WАДА) као и друге активности у вези са правном регулативом по питању превенције допинга у спорту.

Допинг контролори АДАС-а, њих 50, обучени су за контроле како на домаћим, тако и на великим међународним тамичењима.

АДАС је самостално организовао допинг контроле на преко 200 међународних такмичења одржаних у Србији. У периоду од 17 година АДАС је спровео 12614 допинг контрола. Допинг контролори АДАС су радили допинг контроле на највећим спортским такмичењима као што су Олимпијске игре у Ванкуверу, Лондону, Рио де Жанеиру, Пјонг Чангу и првим европским олимпијским играма у Бакуу. У оквиру пројекта „Вршњачке едукације“ едуковано је преко 10.000 ученика основних и средњих школа у Србији.

АДАС у својим редовима, између осталог, има члана Сталног комитета Светске антидопинг агенције за здравље, медицину и истраживање.

Антидопинг агенција је допринела унапређењу чистог спорта научним истраживањем и образовним иницијативама фокусираним на превенцију. Антидопинг агенција Републике Србије је током 17 година постојања израсла у једну од најпоштованијих установа у спорту, која је знањем и радом постала не само партнер спортским организацијама у земљи, него и великом броју организација у свету.

АДАС послује као установа, у складу са прописима о јавним службама.

Матични број: 17640771
ПИБ: 104231967
Шифра делатности: 9319
Евиденциони рачун: 808670401
Број за ЦРФ (регистрација фактура – ЈБ КЈС): 80867