Антидопинг агенција Републике Србије је основана Законом о спречавању допинга у спорту из 2005. године, а са радом је почела 2006. године.

Допинг контролори АДАС су обучени за контроле на великим међународним тамичењима. АДАС је четири године ексклузивно спроводио допинг контроле на ФИБА европским такмичењима, као и допинг контроле за Светску планинарску федерацију и Међународну атлетску федерацију. Укупно, у протеклом периоду, АДАС је радио допинг контроле на преко 65 међународних такмичења, укључујући ту и контроле на Универзијади у Београду 2009. године. АДАС у својим редовима, између осталих, има и 4 лиценцирана УЕФА допинг контролора, 1 лиценцираног допинг контролора Светске планинарске федерације, као и 2 супервајзинг ФИБА доктора.

Веома значајан догађај за борбу против допинга у Србији у протеклом периоду представља усвајање Закона о потврђивању међународне конвенције против допинга у спорту у мају 2009. године. Ратификовањем ове конвенције Република Србије је испунила своје међународне обавезе у области борбе против допинга у спорту и сврстала се у ред држава које формално-правно прихватају Светски антидопинг кодекс. Без ратификовања ове конвенције Србији је претила опасност да јој од 2010. године буде онемогућено учествовање на великим међународним такмичењима, као и организација истих. АДАС је, према потврди Светске антидопинг агенције, једна од организација која је у потпуности свој рад и правила ускладила са последњим изменама Светског антидопинг кодекса које су на снази од 1. јануара 2009. АДАС је потврду да је у сагласности са кодексом добио још 6. јануара 2009, само 6 дана после ступања на снагу новог кодекса.

Међународна потврда рада и деловања АДАС је и сарадња са Светском антидопинг агенцијом на међународном пројекту „Лекари и допинг у спорту: искуства 8 држава балканског региона“, сарадња са ФИБА на 4 међународна пројекта, као и сарадња са УНЕСКО на пројекту антидопинг едукације.

Значајан је и едукативни рад АДАС у који спадају одржавање редовних годишњих семинара из области борбе против допинга у спорту и допинга животиња, предавачка делатност, као и издавање књига и публикација.

АДАС послује као установа, у складу са прописима о јавним службама.

Матични број: 17640771
ПИБ: 104231967
Шифра делатности: 9319
Евиденциони рачун: 808670401
Број за ЦРФ (регистрација фактура – ЈБ КЈС): 80867