Antidoping agencija Republike Srbije je osnovana Zakonom o sprečavanju dopinga u sportu iz 2005. godine, a sa radom je počela 2006. godine.

Doping kontrolori ADAS su obučeni za kontrole na velikim međunarodnim tamičenjima. ADAS je četiri godine ekskluzivno sprovodio doping kontrole na FIBA evropskim takmičenjima, kao i doping kontrole za Svetsku planinarsku federaciju i Međunarodnu atletsku federaciju. Ukupno, u proteklom periodu, ADAS je radio doping kontrole na preko 65 međunarodnih takmičenja, uključujući tu i kontrole na Univerzijadi u Beogradu 2009. godine. ADAS u svojim redovima, između ostalih, ima i 4 licencirana UEFA doping kontrolora, 1 licenciranog doping kontrolora Svetske planinarske federacije, kao i 2 supervajzing FIBA doktora.

Veoma značajan događaj za borbu protiv dopinga u Srbiji u proteklom periodu predstavlja usvajanje Zakona o potvrđivanju međunarodne konvencije protiv dopinga u sportu u maju 2009. godine. Ratifikovanjem ove konvencije Republika Srbije je ispunila svoje međunarodne obaveze u oblasti borbe protiv dopinga u sportu i svrstala se u red država koje formalno-pravno prihvataju Svetski antidoping kodeks. Bez ratifikovanja ove konvencije Srbiji je pretila opasnost da joj od 2010. godine bude onemogućeno učestvovanje na velikim međunarodnim takmičenjima, kao i organizacija istih. ADAS je, prema potvrdi Svetske antidoping agencije, jedna od organizacija koja je u potpunosti svoj rad i pravila uskladila sa poslednjim izmenama Svetskog antidoping kodeksa koje su na snazi od 1. januara 2009. ADAS je potvrdu da je u saglasnosti sa kodeksom dobio još 6. januara 2009, samo 6 dana posle stupanja na snagu novog kodeksa.

Međunarodna potvrda rada i delovanja ADAS je i saradnja sa Svetskom antidoping agencijom na međunarodnom projektu „Lekari i doping u sportu: iskustva 8 država balkanskog regiona“, saradnja sa FIBA na 4 međunarodna projekta, kao i saradnja sa UNESKO na projektu antidoping edukacije.

Značajan je i edukativni rad ADAS u koji spadaju održavanje redovnih godišnjih seminara iz oblasti borbe protiv dopinga u sportu i dopinga životinja, predavačka delatnost, kao i izdavanje knjiga i publikacija.

ADAS posluje kao ustanova, u skladu sa propisima o javnim službama.

Matični broj: 17640771
PIB: 104231967
Šifra delatnosti: 9319
Račun: 840-1060668-15
Broj za CRF (registracija faktura – JB KJS): 80867