ДИРЕКТОР

Др Милица Вукашиновић-Весић

УПРАВНИ ОДБОР

др Валентина Милеуснић, председник Управног одбора
проф. др Ненад Ђурђевић, потпредседник Управног одбора
проф. др Брижита Ђорђевић
др сц.мед. Марија Здравковић
прим. др сци. Сања Станковић
спец. Гордана Симић, дипл. фармацеут
судија Веско Крстајић
проф. др Драган Радовановић
Дамир Штајнер
др Дејан Александрић
Дејан Симић
мр Немања Свјетличић
др Никола Чикириз
Милан Шобот

АНТИДОПИНГ ОДБОР

Небојша Ивковић, председник Антидопинг одбора
Жељко Трајковић
Проф. др Драгиша Траиловић
Проф. др Владимир Јаковљевић
Мр Зоран Вуковић
Марко Перовић
Никола Куљача
Славен Радонић
Доц. др Снежана Лазаревић

Антидопинг одбор је независан у доношењу одлука од других органа, стручних тела и одбора АДАС. Функција, овлашћења и рад Антидопинг одбора регулисани су Правилником о утврђивању одговорности лица које је учинило повреду антидопинг правила.

ТУЕ ОДБОР

Др Ненад Дикић, председник ТУЕ одбора
Проф. др Радан Стојановић
Др Марија Анђелковић

Функција, овлашћења и рад ТУЕ одбора регулисани су Правилником о одобравању изузетака за терапеутску употребу.

ОДБОР ЗА ДОПИНГ КОНТРОЛУ

Др Ненад Дикић, председник Одбора за допинг контролу

Сходно Правилнику о допинг контроли на спортским такмичењима и изван такмичења сви именовани допинг контролори образују Одбор за допинг контролу АДАС.