Velika trojka se bori kako bi ostali dobili više novca