Predsednik Odbora za doping kontrolu Antidoping agencije Republike Srbije izdao je 27. 5. 2016. godine saopštenje za javnost sledeće sadržine:

„Poštovani,

Postupajući po upitu većeg broja sportista za mišljenje Antidoping agencije Republike Srbije o eventualnom prisustvu zabranjenih doping supstanci u navedenim lekovima, obaveštavamo Vas o sledećem:

CAFFETIN, tablete. Aktivne supstance su 250 mg paracetamola, 210 mg propifenazona, 50 mg kofeina i 10 mg kodein-fosfat, seskvihidrata.

Navedeni lek u generičkom sastavu NE SADRŽI zabranjene doping supstance sa Liste zabranjenih doping sredstava 2016. godine. Natpisi u štampi vezani za kodein kao zabranjenu supstancu u sportu su netačni i kodein može slobodno da se koristi.

Lek Caffetin je registrovan od strane Agencije za lekove i medicinska sredstva Republike Srbije, koja kontinuirano prati sve promene vezane za kvalitet, efikasnost i bezbednost svih lekova registrovanih na tržištu Republike Srbije.

Lek Caffetin ima režim izdavanja bez lekarskog recepta.

Doc. Dr Nenad Dikić
Predsednik Odbora za doping kontrolu
Antidoping agencija Republike Srbije”


Најновије вести


Све вести >