proverite-svoj-suplement

Antidoping agencija Republike Srbije krenula je krajem 2016. godine u realizaciju projekta „Proveri svoj suplement”, posle dugogodišnje saradnje sa Farmaceutskim fakultetom.

Od kada smo sportistima na raspolaganje stavili Zahtev za mišljenje o suplementu (www.adas.org.rs/suplementi/zahtev-za-misljenje-o-suplementu/ ), često smo bili upitani kako je moguće da se sa sigurnošću zna da li se u nekom suplementu nalaze zabranjene supstance ili ne. Prilikom davanja mišljenja mi smo ispred ADAS morali da naznačimo da mišljenje važi samo za deklarisani sastav suplemenata a da je proveru preparata u kutiji, moguće dobiti samo njegovom laboratorijskom analizom. Iako je ADAS upozoravao proizvođače i distributere suplemenata na potrebu da analiziraju i provere moguću kontaminaciju preparata, to se nije često dešavalo. Samo nekoliko preparata je testirano u okviru DOPING FREE projekta

Prema Svetskom antidoping kodu, sportisti preuzimaju odgovornost za sve što unesu u svoje telo, pa samim tim preuzimaju rizik ako je neki suplement (namerno ili slučajno) kontaminiran zabranjenom supstancom. Znamo da je to ono što sportiste najviše uznemirava i izaziva strah, pogotovo kada uzimaju neke “rizične” preparate. Zato je ADAS odlučio da sportistima izađe u susret i u saradnji sa Farmaceutskim fakultetom u Beogradu, sprovede projekat „Proveri svoj suplement”.

Šta je cilj projekta?

Cilj projekta je analiza prisustva zabranjenih doping supstanci u suplementima koje najčešće piju sportisti Srbije. Ispitivaće se prisustvo tačno određenih steroida i stimulansa sa Liste zabranjenih doping sredstava. Izrazito značajno – zbog uvođenja higenamina kao beta-2 blokatora na zabranjenu listu 2017, ciljano će se ispitivati i njegovo prisustvo.

Šta je higenamin?

Higenamine je dodat u klasu beta-2 agonista i ADAS sreće pažnju na ovu promenu u zabranjenoj listi 2017! Higenamin je supstanca koja se može naći u suplementima gde je jasno naznačeno njegovo prisustvo na deklaraciji. Međutim, sledeće biljke mogu metabolisanjem u organizmu da oslobode higenamin usled čega može doći do doping pozitivnog rezultata:

 • Norcoclaurine / Norcoclaurine HCl
 • Nelumbo nucifera
 • Nandina domestica Thunberg (Berberidaceae)
 • Sacred Lotus
 • Argemone Mexicana
 • Magnolia Salicifolia
 • Aconite Root (toxic!)
 • Tinospora crispa
 • Coptis japonica

Apelujemo na sportiste da povedu računa da li se u deklarisanom sastavu nalazi neka od navedenih biljaka ili sam higenamin. Ovakvi suplementi se smatraju visokorizičnim i poželjno je da se testiraju u okviru našeg projekta.

Zašto se ispituje prisustvo samo određenih steroida i stimulanasa?

Kroz slične projekte rađene u svetu, došli smo sa kolegama sa Farmaceutskog fakulteta do spiska steroida i stimulansima koji su najčešće nađeni u kontaminiranim preparatima. Ređe su bile prisutne druge grupe zabranjenih supstanci u suplementima (npr.diuretici, drugi hormone i sl.)

Kakva je uloga sportista i ostalih članova stručnog tima u okviru ovog projekta?

Da bi ovaj projekat imao nacionalni značaj, trebaju nam uzorci suplemenata koje naši sportisti koriste. Sportisti najbolje znaju koji suplementi su od interesa da se analiziraju. Trebaju nam suplementi koje sportisti koriste svakodnevno, mogli bi da budu „rizični” i žele da saznaju da li su bez doping supstanci.

Kako treba da izgleda uzorak suplemenata za ovaj projekat?

Količina uzorka koja je dovoljna za analizu je:

 • 10 g za suplement u prahu tj. jedna supena kašika
 • 4 tablete ako je preparat u tabletama
 • 20 ml ako je suplement tečan tj. dve velike supene kašike

Možete da upakujete u papirnu ili plastičnu kesicu (dobro zatvorite), uvijete u foliju, stavite u kutijicu, bočicu – po izboru. Bitno je da se preparat ne prospe ili prolije.

Kako treba da bude označen uzorak suplementa?

Svaki uzorak suplementa mora da bude jasno deklarisan inače je neupotrebljiv za analizu. Na deklaraciji tj.papiru koji prati uzorak (može da bude samolepljiv papir ili npr. papir sa podacima zalepljen selotejpom oko kesice).

Molimo vas da jasno i čitko napišete sledeće:

 • naziv suplementa (npr. HydroStar)
 • proizvođača suplementa (npr. Esensa)
 • broj serije suplementa (0012347)
 • gde ste ga kupili tj. od koga ste dobili (npr. u apoteci)

Da li je važno koji suplement je u pitanju?

Poželjno je da se donesu suplementi koji su „rizičniji” po svom sastavu i agresivnim reklamama – topioci masti (fat burner), energy booster-i, tribulus preparati, No reaktori i preparati koji imaju navedene biljke koje sadrže higenamin. Verovatnoća da kod njih nađemo neki stimulans, steroid ili higenamin je veća, shodno prethodnim analizama. Izaći ćemo u susret i onima koji radi sigurnosti žele da provere preparate koje svakodnevno uzimaju a ne spadaju u grupu visokoričnih (monopreparati sa whey, glutaminom, vitaminima, mineralima i sl.)

Da li će sportista biti kažnjen ili snositi neke posledice ako se u njegovom suplementu nađe zabranjena supstanca?

Ovaj projekat je anoniman u pogledu toga ko je doneo uzorak. Sportista ili druge osobe koje donesu uzorak – ne navode svoje ime, niti nas zanima vaš/njihov identitet. Nema razloga za strah u tom pogledu jer mi želimo da dobijemo što više suplemenata koji se vode kao „rizični” ili „sumnjivi”.

Kome da se obratite ako ste zainteresovani da donesete uzorak?

U Antidoping egnciji će ubuduće postojati posebna kutija u koju će svako moći da ubaci svoje uzorke a osoba kojoj treba da se javite za sve nedoumice oko uzorkovanja je dr Marija Anđelković (test.grupa@adas.org.rs ili 0637345226).

Kada i gde će biti objavljeni rezultati analize?

Rezultati će biti obajvljeni na sajtu ADAS i obaveštenje o tome će biti poslato sportistima i sportskim savezima na mejl. Pošto smo još uvek u procesu nabavljanja što više standarda za analizu, očekujemo da će rezultati biti dostupni početkom 2017. godine.

Molimo vas da nam izađete u susret i doneste uzorke svojih suplemenata jer mislimo da je to u vašem interesu. Po prvi put će se ovako finansijski i organizaciono zahtevna analiza raditi kod nas u zemlji. Njena namena je da smanji rizik da sportista bude doping pozitivan usled kontaminacije suplemenata. ADAS još jednom želi da pomogne sportistima u tome da budu ne samo čisti u pogledu dopinga, već iznad svega i zdravi, jer zabranjene supstance za koje sportista nije svestan da unosi putem suplemenata, mogu da imaju ozbiljne posledice po njegovo zdravlje.