Jedan od programa kontinuirane edukacije koju Antidoping agencija Republike Srbije sprovodi je i ovaj zahtev za mišljenje o sastavu suplemenata, koji je osmišljen sa ciljem da se pomogne sportistima. Postupajući po vašoj molbi za mišljenje o sastavu suplemenata, ADAS vam izdaje izveštaj koji se odnosi isključivo na eventualno prisustvo zabranjenih doping supstanci u deklarisanom sastavu suplementa, prema podacima koji se mogu naći na internet stranicama.

Obzirom da suplemeti često sadrže supstance koje nisu deklarisane, ovo mišljenje ne oslobađa odgovornosti sportistu za eventualnu povredu antidoping pravila, jer se odnosi samo na deklarisani sastav navedenih suplemenata. Prema nekim istraživanjima između 15-20 posto suplemenata na tržištu su kontaminirani zabranjenim doping supstancama, tako da korišćenje suplemenata uvek predstavlja izvestan rizik za sportistu.

Sportista mora da bude oprezan prilikom korišćenja suplemenata koji „povećavaju mišićnu masu” ili se reklamiraju kao „topioci masti”. Pošto će sportista uvek biti odgovoran za sve što unese u svoj organizam, čak i kada su u pitanju zabranjene supstance koje nisu deklarisane u sastavu preparata, savetuje se sportisti da ne koristi suplemente ako postoji bilo kakva sumnja u njegov sastav.

Mišljenje o prisustvu zabranjenih doping supstanci u deklarisanom sastavu suplementa pronađite na spisku izdatih mišljenja o suplementima. Ukoliko mišljenje o suplementu ne postoji, popunite zahtev za mišljenje o suplementu.

Zašto se „Weight loss” suplementi smatraju visokorizičnim?

image2

  • Među najpopularnijim suplementima se nalaze oni koji su „weight loss“ i „fat burning“
  • Oni često u sebi sadrže supstance, koje pored toga što su zabranjene u sportu, mogu da dovedu značajnih neželjenih efekata i poremećaja zdravlja.
Primeri suplemenata za smanjenje telesne mase koji u sebi imaju kardiotoksične supstance koje mogu zdravstveno da ugroze sportistuNeželjeni kardiovaskularni efekti
Efedrin hipertenzija, aritmija, tahikardija, angina pektoris, produžen QT interval, ventrikularna fibrilacija, infarkt miokarda i iznenadna srčana smrt
Sinefrin (p-sinephrin)
Fenilefrin (m-sinephrin)
Bitter Orange (Citrus Aurantium)

Koji je najveći problem sa kojim se sportisti suočavaju prilikom konzumiranja suplemenata?

Najveći problemi koje imaju sportisti u vezi sa korišćenjem suplemenata jesu: PREVELIKA I NEREALNA OČEKIVANJA! Kao takvi predstavljaju idealne „žrtve” za tržište suplemenata koje obećava nemoguće. Suplementi nikada neće moći da zamene pravilnu ishranu i programiran trening!

image3

Da li postoje preporuke za korišćenje suplemenata u pogledu njihove efikasnosti i uticaja na sportsku sposobnost?

ADAS svim sportistima savetuje da koriste klasifikaciju Australijskog Instituta za sport ais.gov.au/__data/assets/pdf_file/0004/698557/AIS-Sports-Sup…

MIŠLJENJE O PRISUSTVU ZABRANJENIH DOPING SUPSTANCI U DEKLARISANOM SASTAVU SUPLEMENTA

Poštovani,
Da biste dobili mišljenje neophodno je da popunite sledeću prijavu sa podacima koji su tačni i potpuni, u protivnom nećete dobiti odgovor.

* Ime i prezime:

* Zanimanje:

* Sportski klub:

* Sportski savez:

* Email adresa:

* Kontakt telefon:

* Naziv suplementa:

* Marka, brend ili distributer suplementa:

* Link ka internet prezentaciji suplementa:

* Unesite tekst sa slike:
captcha

 

* sva označena polja su obavezna

(Mišljenje će biti izdato samo sportistima iz Republike Srbije)

S obzirom na to da suplementi često sadrže supstance koje nisu deklarisane, ovo mišljenje ne oslobađa sportistu odgovornosti za eventualnu povredu antidoping pravila, jer se odnosi samo na deklarisani sastav navedenih suplemenata koji se nalaze/ne nalaze na Listi zabranjenih supstanci. Prema nekim istraživanjima između 15 i 20 posto suplemenata na tržištu su kontaminirani zabranjenim doping supstancama, tako da korišćenje suplemenata uvek predstavlja izvestan rizik za sportistu.

BIĆE VAM ODGOVORENO U ROKU OD TRI DANA.