Поштовани докторе/докторка,

Обраћамо Вам се испред Антидопинг агенције Републике Србије. Пошто сте читањем овог дописа вероватно укључени у процес лечења спортисте, желели би да Вам дамо основне информације. Спортисти, као и сви други људи, имају право да се разболе или повреде и да се због болести лече. Према Светском антидопинг кодексу, спортисти су одговорни за присуство било ког забрањеног средства у телесном узорку. Одређен број лекова се налази на Листи забрањених допинг средстава. Разлог за то је историјска злоупотреба тих лекова од стране спортиста који желе да их користе у циљу побољшања спортских способности.

Да би се доказало да спортиста оправдано користи неки лек, мора да прође кроз процедуру одобравања терапеутског изузећа (ТУЕ). Ова процедура је међународни стандард прихваћен у спорту, а у Републици Србији је регулисана Законом о потврђивању Међународне конвенције против допинга у спорту (“Сл. гласник РС – Међународни уговори”, бр. 38/2009) – прилог 2: Стандарди за одобравање изузећа ради примене у терапијске сврхе, Законом о спречавању допинга у спорту (“Сл. гласник РС”, бр. 111/2014) и Правилником о одобравању изузетака за терапеутску употребу („Службени билтен АДАС“, број 22 од 9.10.2015 године; Измене и допуне – „Службени билтен АДАС“, број 27 од 10.3.2017. године)

Укратко, ова процедура захтева медицински извештај у коме се налази јасно написана дијагноза, као и лекови које се преписују. Поред извештаја, спортиста мора са лекаром да попуни образац за одобрење терапеутског изузећа тј. ТУЕ формулар. Захтев за ТУЕ служи да спортисту ослободи опасности проглашења допинг позитивним уколико се у узорку нађе забрањена супстанца (лек).

Сви спортисти имају право на ТУЕ, али постоје јасне индикације за његово одобравање и то су: 1) медицинско стање спортисте је дијагностиковано у складу са постојећим међународним стандардима 2) не постоји адекватна терапијска алтернатива забрањеној супстанци 3) неузимање забрањених супстанци значајно би погоршало здравље спортисте; 4) терапијско коришћење забрањених супстанци неће изазвати никакво додатно побољшање способности спортисте.

ТУЕ потврђује Одбор за одобравање изузетака за терапеутску употребу Антидопинг агенције Републике Србије на одређени временски период. Спортиста је дужан да ТУЕ Одбору достави захтев за одобравање ТУЕ пре употребе лека, уколико је то могуће. Захтев за одобрење ТУЕ мора бити поднет у оригиналу, јасно и читко попуњен, пожељно на енглеском а дијагноза на латинском како јер је процес транспарентан за међународне субјекте односно за Светску антидопинг агенција и надлежни међународни спортски савез (заштита података о личности, односно података о здравственом стању спортисте регулисана је чланом 4. Закона о спречавању допинг у спорту). Што се тиче назива лека, пише се његов фабрички назив и генерички састав.

Које су обавезе лекара укљученог у процес одобравања ТУЕ?
Молимо Вас да спортисти изађете у сусрет и помогнете у попуњавању ТУЕ обрасца. Потребно је да попуните здравствене информације и информације о леку, и наравно своје податке. Уколико Ви нисте специјалиста или лекар који је преписао терапију, већ изабрани лекар спортисте, нема разлога да не учествујете у ТУЕ процесу. Попуњавањем ТУЕ формулара Ви потврђујете да спортиста реално мора да прими наведену терапију. Не постоје разлози да страхујете због непознавања процеса. Напомињемо да не можете кривично да одговарате због тога што попуњавате ТУЕ образац, јер је то био став неких лекара. Напротив, сваки лекар који одбије да пријави да спортиста користи забрањену супстанцу, може због тога да буде кажњен. Сваки лекар, без обзира на специјалност, има право да попуни ТУЕ и то законски није ограничено.

Да ли доктор може да одговара ако не учествује у ТУЕ процесу?
У складу са чланом 14. Закона о спречавању допинга у спорту обавеза је лекара да обавести Антидопинг агенцију Републике Србије о сумњи да спортиста користи допинг средство, као и да обавести спортисту у случају да му преписује средство, у овом случају лек, који је на Листи забрањених допинг средстава. Казна за кршење овог члана је новчана и креће се од 50000 до 150000 динара. У том смислу не постоји ништа што би спречавало лекара да учествује у ТУЕ процесу и сарађује са Антидопинг агенцијом и спортистом у ТУЕ процесу, већ је напротив у питању обавеза која је регулисана како националним, тако и међународним прописима. У случају да Одбор за терапеутска изузећа Антидопинг агенције одбије ТУЕ захтев, лекар који је потписао ТУЕ захтев не сноси било какву одговорност.

Из свега наведено надамо се да ћете изаћи спортистима у сусрет и помоћи приликом пријаве
ТУЕ јер је то наша дужност као лекара.

У прилогу је ТУЕ образац како бисте се ближе упознали са њим а линкови од интереса су
www.adas.org.rs/doping-kontrola/lista-zabranjenih-doping-sre… и www.adas.org.rs/tue/izuzece-radi-primene-u-terapijske-svrhe-…

Контактирајте нас за сваку информацију која Вам је од интереса.

С поштовањем,

Антидопинг агенција Републике Србије