Уговор о сарадњи између Антидопинг агенције Републике Србије и Агенције за лекове и медицинска средства Србије

Антидопинг агенција Републике Србије и Агенција за лекове и медицинска средства Србије
су потписали Уговор о пословно техничкој сарадњи.

Договорена је сарадња по питању размене информација о коришћење лекова и суплемената од стране спортиста а све у циљу заштите здравља спортиста и спречавања допинга у спорту.
Предложена је израда информационе базе лекова у чијем саставу се налазе забрањене допинг супстанце. Оваква база ће пружати спортистима и лекарима, поуздану и адекватну информацију да ли се у саставу одређеног лека налази забрањена допинг супстанца, те је потребно да пре употребе тог лека затраже изузетак за терапеутску употребу.
Овим би се смањила могућности ненемерног допинговања, те допринело заштити здравља и адекватној информисаности спортиста.

Листу забрањених допинг супстанци у складу са законом о спречавању допинга у спорту и Међународном конвенцијом против допинга у спорту, коју је Република Србија потписала и ратификовала доношењем Закона о потврђивању Међународне конвенције против допинга у спору, утврђује на годишњем нивоу Светска антидопинг агенција. Антидопинг агенција Републике Србије ову листу преузима и објављује у Службеном гласнику Републике Србије.


Најновије вести


Све вести >