RVAČKI SAVEZ SRBIJE KAZNIO DAMJANA ĐORĐEVIĆA

Rvački savez Srbije kaznio je Damjana Đorđevića sa 4 godine zabrane učešća u sportu, kao i sa diskvalifikacijom ostvarenog rezultata na državnom prvenstvu održanom 4.4.2015. godine, usled povrede antidoping pravila, odnosno prisustva zabranjenje supstance metabolita metandienona , anaboličkog steroida iz grupe S.1. Liste zabranjenih sredstava, u uzorku urina.

Odluka o kažnjavanju je doneta 19.5.2015. godine, a period zabrane počinje da teče od dana privremene suspenzije 7.5.2015. godine.


Најновије вести


Све вести >