CAS 2015/A/4200 Nikola Rađen protiv Međunarodnog plivačkog saveza (FINA)

Međunarodna arbitraža za sport (CAS) sa sedištem u Lozani, Švajcarska donela je 17.6.2016. godine, odluku u slučaju CAS 2015/A/4200 Nikola Rađen protiv Međunarodnog plivačkog saveza (FINA) u kojoj je utvrdila sledeće:

1. Žalba podneta 11. septembra 2015. godine od strane Nikole Rađena protiv odluke FINA veća za antidoping prekršaje od 24. avgusta 2015. godine, delimično se prihvata.

2. Odluka FINA veća za antidoping prekršaje od 24. avgusta 2015. godine stavlja se van snage.

3. Nikola Rađen se kažnjava sa zabranom učešća u sportu u trajanju od 2 (dve) godine, počev od 17. februara 2015.

4. Svi ostvareni rezultati od strane Nikole Rađena na dan ili posle 17. februara 2015. godine pa do kraja perioda zabrane učešća se diskvalifikuju. Sve nagrade i priznanja koje je dobio Nikola Rađen 17. februara 2015. i 14. aprila 2015. oduzimaju se.

5. Nema dodatnih troškova procesa, osim CAS takse u iznosu od 1000 CHF (hiljadu švajcarskih franaka), koju je podnosilac žalbe već platio.

6. Svaka strana snosi svoje troškove u vezi sa ovim procesom.

7. Odluka je konačna, bez mogućnosti dalje žalbe.

U Lozani, 17.6.2016. godine.

Međunarodna arbitraža za sport

Mihael Gajstlinger, predsednik veća


Најновије вести


Све вести >