ADAS prenosi zvaničnu vest Svetske antidoping agencije o aktuelnom kažnjavanju Ruske antidoping agencije

Danas, 09. decembra 2019. godine u Lozani, Izvršni Odbor Svetske antidoping agencije (WADA) je jednoglasno odobrio četvorogodišnji period statusa neusaglašenosti za Rusku antidoping agenciju (RUSADA). Privaćena je preporuka Komiteta za reviziju usaglašenosti sa Kodeksom (CRC – Compliance Review Committee) da se RUSADA proglasi neusaglašenom (“non compliant”) sa Svetskim antidoping Kodeksom u naredne 4 godine.

Celokupna vest o ovom događaju nalazi se na sajtu WADA www.wada-ama.org/en/media/news/2019-12/wada-executive-commit…

Izveštaj WADA i I&I (Inteligence & Investigation Policy ) zasnovan je posebno na forenzičkoj istrazi nedoslednosti pronađenoj u nekim podacima koje je WADA dobila iz Moskovske laboratorije u januaru 2019. godine. Proces protiv RUSADA po ovom slučaju počeo je 17. septembra 2019. godine i uključuje i razmatranje odgovora Ruskih vlasti na brojna tehnička pitanja.

Zasnovano na izveštaju, Izvršnom Odboru WADA je jasno da Moskovski podaci nisu bili kompletni i u potpunosti autentični. Kao što piše u izveštaju, neki podaci su uklonjeni, drugi su promenjeni, a u nekim slučajevima sistemske poruke su fabrikovane u cilju ometanja istrage WADA. Čak su preduzete i mere kako bi se prikrile ove manipulacije tako što su podaci antidatirani u sistemskim fajlovima kako bi izgledalo da se Moskovski podaci nalaze u istom obliku od 2015. godine.

Serija posledica koja proizilazi iz današnje odluke

• Ruski zvaničnici/predstavnici ne mogu da budu imenovani i ne mogu da budu članovi odbora ili komiteta ili bilo kojih drugih tela bilo kog potpisnika Svetskog antidoping Kodeksa (ili njegovih članova) ili asocijacija potpisnika Kodeksa.
• Ruski zvaničnici/predstavnici ne mogu da učestvuju ili da prisustvuju ni na jednom takmičenja koja će se održati u naredne 4 godine: (a) Olimpijske igre mladih (letnje i zimske); (b) Olimpijske Igre i Paraolimpijske Igre (letnje i zimske); (c) bilo koji drugi sportski događaj organizovan od strane organizatora velikih sportskih događaja i (d) bilo koje Svetsko prvenstvo organizovano ili sankcionisano od strane potpisnice Svetskog antidoping kodeksa (zajedno čine velike sportske događaje).
• Rusija ne može da bude domaćin sportskih događaja u naredne 4 godine, ne može da aplicira ili da joj se odobri , u naredne 4 godine, da bude domaćin, (bilo tokom ili posle naredne 4 godine) bilo kog velikog sportskog događaja.
• Ukoliko je pravo da Rusija bude domaćin velikog sportskog događaja već dodeljeno Rusiji, potpisnice Scetskog antidoping Kodeksa, moraju da povuku to pravo i ponovo dodele takmičenje drugoj zemlji, osim ukoliko to nije legalno ili praktično izvodljivo da se uradi. Rusija ne može da aplicira za pravo da bude domaćin 2032 Olimpijskih i Praolimpijskih Igara, nezavisno od toga da li bi se to odigralo tokom ili posle ove 4 godine zabrane.
• Ruska zastava neće biti podignuta (vidljiva) ni na jednom velikom sportskom događaju u naredne 4 godine
• Predsednik, Generalni sekretar, Izvršni direktor ili bilo koji član Izvršnog odbora / Upravnog Odbora Ruskog Olimpijskog Komiteta ili Ruskog Paraolimpijskog Komiteta neće moći da učestvuju ili prisustvuju bilo kom velikom sportskom događaju u naredne 4 godine
• Ruski sportisti i njihov stručni tim mogu da učestvuju u velikim sportskim događajima koji se odigravaju u naredne 4 godine samo ako su u mogućnosti da demonstriraju da nisu umešani ni na koji način u trenutnu neusaglašenost (bez ikakvih ograničenja), da nisu spomenuti u inkriminišućim okolnostima u Meklarenovom izveštaju, da ne postoje pozitivni nalazi za njih u bazi podataka i da nema podataka povezanih sa manipulacijama njihovih uzoraka i da su bili predmet adekvatnog testiranja na takmičenju i izvan takmičenja pre određenog sportskog događaja, a u saglasnosti sa strogim pravilima definisanim od strane WADA (ili Međunarodne arbitraže za sport u Lozani – CAS) u skladu sa mehanizmom predviđenim u ISCCS, član 11.2.6. U ovim okolnostima, oni ne mogu da predstavljaju Rusku Federaciju.

S obzirom na otežavajuće oklonosti u ovom slučaju, RUSADA mora da plati sve WADA troškove u ovom slučaju koji datiraju od januara 2019. godine i dodatno moraju da plate kaznu WADA od 10% njenog budžeta za 2019 godinu ili 100 000 USD, u zavisnosti od toga koji je iznos niži. Ovo je maksimalna kazna predviđena pravilima, a sva novčana sredstva moraju bit plaćena pre isteka četvorogodišnjeg perioda.


Najnovije vesti


Sve vesti >