Допинг позитивно грло

Како је власник грла Sarah Vaughan A.T. одустао од Б анализе, покренут је поступак изрицања казне у случају допинг позитивног резултата овог грла 20.10.2019. године, а одговорном лицу Михајлу Кузманову се ставља на терет повреда антидопинг правила из члана 3. став 1, тачка 1 Закона о спречавању допинга у спорту.


Најновије вести


Све вести >