Одлуке Српског касачког савеза

Српски касачки савез донео је одлуку у два случаја допинга коња из 2019. године:

– грло Имола кажњено је са три месеца забране учешћа у спорту почев од 13.10.2019. године, због допинг позитивног резултата на канабидиол и канабидиолинску киселину. Сви резултати остварени за време трајања суспензије, почев од 13.10.2019. године, аутоматски су дисквалификовани.

– грло Sarah Vaughan A.T. кажњено је са три месеца забране учешћа у спорту почев од 20.10.2019. године, због допинг позитивног резултата на канабидиол и канабидиолинску киселину. Сви резултати остварени за време трајања суспензије, почев од 20.10.2019. године, аутоматски су дисквалификовани.

Одговорно лице у оба случаја тренер Михајло Кузманов, кажњен је са две године забране учешћа у спорту и 200000 динара новчане казне. Казна почиње да тече по истеку претходне казне, због допинг позитивног резултата грла Bobine Photo, односно од 13.5.2020. године. Како су обавештење о допинг позитивним резултатима за грла Имола и Sarah Vaughan A.T. стигла из акредитоване лабораторије у Келну истог дана, 20.12.2019. године, оба допинг позитивна резултата су у складу са чланом 10.7.4.1 Светског антидопинг кодекса третирана као јединствена повреда антидопинг правила од стране одговорног лица, у конкретном случају друга по реду. Према овом члану, у оваквим случајевима повреде се разматрају заједно, а изриче се једна казна. У складу са тим, Кузманову је изречена казна предвиђена за другу по реду повреду антидопинг правила у касачком спорту, јер је већ претходно кажњен у случају допинга грла Bobine Photo.


Најновије вести


Све вести >