Odluke Srpskog kasačkog saveza

Srpski kasački savez doneo je odluku u dva slučaja dopinga konja iz 2019. godine:

– grlo Imola kažnjeno je sa tri meseca zabrane učešća u sportu počev od 13.10.2019. godine, zbog doping pozitivnog rezultata na kanabidiol i kanabidiolinsku kiselinu. Svi rezultati ostvareni za vreme trajanja suspenzije, počev od 13.10.2019. godine, automatski su diskvalifikovani.

– grlo Sarah Vaughan A.T. kažnjeno je sa tri meseca zabrane učešća u sportu počev od 20.10.2019. godine, zbog doping pozitivnog rezultata na kanabidiol i kanabidiolinsku kiselinu. Svi rezultati ostvareni za vreme trajanja suspenzije, počev od 20.10.2019. godine, automatski su diskvalifikovani.

Odgovorno lice u oba slučaja trener Mihajlo Kuzmanov, kažnjen je sa dve godine zabrane učešća u sportu i 200000 dinara novčane kazne. Kazna počinje da teče po isteku prethodne kazne, zbog doping pozitivnog rezultata grla Bobine Photo, odnosno od 13.5.2020. godine. Kako su obaveštenje o doping pozitivnim rezultatima za grla Imola i Sarah Vaughan A.T. stigla iz akreditovane laboratorije u Kelnu istog dana, 20.12.2019. godine, oba doping pozitivna rezultata su u skladu sa članom 10.7.4.1 Svetskog antidoping kodeksa tretirana kao jedinstvena povreda antidoping pravila od strane odgovornog lica, u konkretnom slučaju druga po redu. Prema ovom članu, u ovakvim slučajevima povrede se razmatraju zajedno, a izriče se jedna kazna. U skladu sa tim, Kuzmanovu je izrečena kazna predviđena za drugu po redu povredu antidoping pravila u kasačkom sportu, jer je već prethodno kažnjen u slučaju dopinga grla Bobine Photo.


Najnovije vesti


Sve vesti >