Odbačena žalba na rešenja Srpskog kasačkog saveza

Konjički klub „Careva Ćuprija“ iz Beograda podneo je, preko punomoćnika, žalbu Antidoping odboru na rešenja Srpskog kasačkog saveza kojima su kažnjena odgovorna lica: Zoran Tasić (1/2020) zbog povrede antidoping pravila – doping pozitivnog rezultata grla Jimmy Oaks na zabranjenu supstancu ibuprofen; Mihajlo Kuzmanov (2/2020) zbog povrede antidoping pravila – doping pozitivnog rezultata grla Bobine Photo na zabranjenu supstancu kanabidiol; i Đorđe Brzovan (3/2020) zbog povrede antidoping pravila – doping pozitivnog rezultata grla Utsuri de Gerberoy na zabranjene supstance kanabidiol i kanabidolinska kiselina. Budući da ovaj klub ne spada u lica ovlašćena da podnesu žalbu, u skladu sa članom 27. Zakona o sprečavanju dopinga u sportu („Sl. glasnik RS“, br. 111/2014) i članovima 73 i 78. Pravilnika o utvrđivanju odgovornosti lica koje je učinilo povredu antidoping pravila, predsednik Antidoping odbora je odbacio žalbu kao podnetu od strane neovlašćenog lica. Prema članu 27. Zakona, žalbu mogu da podnesu 1) direktor Antidoping agencije; 2) nadležni međunarodni sportski savez; 3) Svetska antidoping agencija; 4) sportska organizacija kojoj sportista ili drugo lice pripada; 5) organizator sportskog takmičenja na kome je izvršena doping kontrola; 6) nadležni nacionalni sportski savez; 7) vlasnik dopingovane životinje; 8) sportista ili drugo lice za koje postoji sumnja da je izvršilo povredu antidoping pravila, odnosno kome je izrečena kazna zbog povrede antidoping pravila.


Najnovije vesti


Sve vesti >