ОДЛУКА ПО ЖАЛБИ МИХАЈЛА КУЗМАНОВА НА ОДЛУКЕ СКАС

Поступајући по жалби Михајла Кузманова на одлуке Српског касачког савеза бр. 2/2020 и 4/2020, Жалбено веће за антидопинг прекршаје Антидопинг одбора je 6. марта 2020. године усвојило жалбу у погледу погрешне примене члана 10.7.4.1 Светског антидопинг кодекса и преиначило ожалбене одлуке у делу у коме се односе на изрицање казне Михајлу Кузманову.
Будући да су повреде антидопинг правила односно допинг позитивни резултати грла Bobine Photo, Imola и Sarah Vaughan A.T. настали у дане допинг контроле – 29. септембра 2019, 13. октобра 2019. и 20. октобра 2019 године, а да је обавештење о првом допинг позитивном резултату на основу резултата из лабораторије (налаз АР 201907714 од 28. октобра 2019.) издато после тога односно 13. новембра 2019. године, а обавештење о другом и трећем допинг позитивном резултату на основу резултата из лабораторије (налаз АР 201909219 од 19. децембра 2019. и налаз АР 201909218 од 19. децембра 2019.) 20. децембра 2019. године, у складу са одредбама Светског антидопинг кодекса, које се односе на утврђивање вишеструких повреда конкретно чланом 10.7.4.1 Светског антидопинг Кодекса: „10.7.4.1 У сврхе изрицања казне према члану 10.7, повреда антидопинг правила сматраће се као друга по реду повреда, само ако антидопинг организација може да докаже да су спортиста или друго лице починили другу повреду антидопинг правила након пријема обавештења везаног за члан 7 (управљање резултатима), или након што је антидопинг организација уложила разуман напор да им достави обавештење о првој повреди антидопинг правила; ако антидопинг организација не може да докаже ово, повреде ће се разматрати заједно као прва повреда, а изречена казна биће заснована на повреди која захтева строже кажњавање.“, све три повреде у погледу одговорности тренера требало је разматрати заједно као прву повреду и изрећи казну за прву повреду према члану 88. Правилника о одгоју, организацији и извођењу касачких трка.
У складу са тим, Жалбено веће је сва три допинг позитивна резултата резматрало заједно као једну повреду и тренеру/возачу Михајлу Кузманову преиначило изречене казне по ожалбеним одлукама (2 године и 6 месеци и 100.000,00 и 200.000,00 динара), на јединствену казну у трајању од 6 месеци забране бављења тренингом касачких грла и вожњом касачких грла (што представља максималну казну за прву повреду) и новчану казну од 300.000,00 динара.Имајући у виду да је чланом 88. Правилника предвиђена новчана казна у распону од тржишне цене две допинг контроле, што представља минималну новчану казну (100.000,00 динара), до 5000 ЕУР, што представља максималну новчану казну (587.762,00 динара по средњем курсу НБС на дан доношења одлуке – 6. март 2020. године), као и да је пракса кажњавања за допинг позитиван резултат коња у погледу новчане казне у касачком спорту у Републици Србији до сада увек била да се изриче казна тржишне цене две допинг контроле (100.000,00 динара), а да је овде први пут случај да је један тренер одговоран за допинг позитиван резултат три коња, Жалбено веће је сматрало да је правично одредити новчану казну у износу од 300.000,00 динара.
Ожалбене одлуке остају на снази у делу који се односи на кажњавање коња Bobine Photo, Imola и Sarah Vaughan A.T.


Најновије вести


Све вести >