ODLUKA PO ŽALBI ZORANA TASIĆA NA ODLUKU SKAS

Postupajući po žalbi Zorana Tasića na odluku Srpskog kasačkog saveza br. 1/2020, Žalbeno veće za antidoping prekršaje Antidoping odbora je 23. marta 2020. godine odbilo žalbu kao neosnovanu i potvrdilo odluku Srpskog kasačkog saveza. U postupku je utvrđeno da je Tasić nesumnjivo dao zabranjenu supstancu grlu Jimmy Oaks, kao i da mu je izrečena najmanja moguća kazna shodno Pravilniku SKAS, te da njeno umanjenje nije moguće.


Najnovije vesti


Sve vesti >