WADA OBJAVILA TEHNIČKI REDIGOVANU VERZIJU SVETSKOG ANTIDOPING KODEKSA KOJI STUPA NA SNAGU 2021. GODINE

Svetska antidoping agencija je 16.6.2020. godine objavila tehnički redigovanu verziju Svetskog antidoping kodeksa koji stupa na snagu 1.1.2021. godine. Izmene su tehničkog karaktera i ne menjaju suštinski prethodno usvojeni tekst. ADAS je shodno ovome korigovala nezvanični prevod Svetskog antidoping kodeksa na srpski jezik koji je dostupan na našem sajtu, te ovaj prevod prati verziju Kodeksa koji je WADA objavila 16.6.2020. godine.


Najnovije vesti


Sve vesti >