УДРУЖЕЊЕ ЗА КАСАЧКИ СПОРТ СРБИЈЕ КАЗНИЛО ТРЕНЕРЕ

Удружење за касачки спорт Србије казнило је тренера Ђорђа Брзована са 1 годином забране бављења тренингом касачких грла и 300.000 динара због допинг позитивног резултата грла Ian Janis A.T. на забрањене супстанце кленбутерол, фенилбутазон и оксифенбутазон. Казна тече од 20.10.2021. године. Грло је кажњено са дисквалификацијом резултата и тромесечном суспензијом.

Исто удружење је казнило и тренера Владимира Митића са 6 месеци забране бављења тренингом касачких грла и 200.000 динара због допинг позитивног резултата грла Оксана на забрањену супстанцу ацепромазин. Казна тече од 1.10.2021. године. Грло је кажњено са дисквалификацијом резултата и тромесечном суспензијом.


Најновије вести


Све вести >