U Skupštini Srbije na usvajanje čeka predlog novog zakona o sprečavanju dopinga u sportu. Na ovu temu su u prilogu dali izjave Milica Vukašinović Vesić, direktorka Antidoping agencije RS, Anđelija Arbutina, bivša
košarkašica, Tatjana Jelača, atletičarka.

Prethodni video kliping