Poslanici raspravljaju o predlogu Zakona o sprečavanju dopinga u sportu, kojim će se ova oblast u potpunosti uskladiti sa međunarodnim propisima i novim Svetskim antidoping kodeksom koji stupa na snagu naredne godine.

Prethodni video kliping