Жалбено веће антидопинг одбора преиначило одлуку РСС

Жалбено веће за антидопинг прекршаје Антидопинг одбора је поступајући по жалби Уроша Аврамовића на одлуку Рукометног савеза Србије, исту делимично усвојилo и преиначилo одлуку Рукометног савеза Србије, тако што је смањилo изречену меру забране учешћа у спорту са две на једну годину.

Аврамовић је био позитиван на забрањену супстанцу сибутрамин, приликом контроле спроведене 27. маја 2022. године.

Казна тече од дана привремене суспензије 8. јула 2022. године, а истиче 8. јула 2023. године.


Најновије вести


Све вести >