Регистрована тест група (РТГ) и тест група (ТГ) установљавају се ради планирања и спровођења допинг контроле изван такмичења и превентивног деловања.

АДАС установљава, у сарадњи са надлежним националним спортским савезима, националну регистровану тест групу/тест групу спортиста, имајући у виду процену ризика и тзв. интелигентно тестирање.

У националну регистровану тест групу/тест групу могу бити укључени:

 1. спортисти који су од стране Олимпијског комитета Србије означени као олимпијски кандидати;
 2. спортисти националног ранга
 3. спортисти међународног ранга, у складу са правилима надлежног међународног спортског савеза, уколико нису у регистрованој групи међународног спортског савеза;
 4. спортисти који су проглашени одговорним за повреду антидопинг правила и спортисти који желе да наставе спортску каријеру након истека мере забране учешћа на такмичењима због допинга;
 5. спортисти који су чланови националних спортских репрезентација;
 6. спортисти чији је резултат у три најбоља резултата у Републици Србији, постигнута у претходној/ текућој години;
 7. спортисти код којих је забележено значајно и неочекивано побољшање резултата у протеклих 12 месеци;
 8. спортисти који су циљано одабрани од стране АДАС;

У складу са Међународним стандардом за тестирање и истрагу одобреним од Светске антидопинг агенције, сваки спортиста из националне регистроване тест групе/тест групе је обавезан да: (а) обавестити АДАС о својој локацији свака три месеца; (б) ажурира те информације ако је потребно тако да су тачне и потпуне све време; и (ц) учини себе доступним за тестирање на тој наведеној локацији. Обавеза се састоји у виду достављања података у светској бази података АДАМС и то:

 1. свакој промени места боравишта (тачна адреса) и преноћишту (пуна адреса);
 2. времену и месту (тачна адреса) одржавања тренинга (оквирни план тренинга) или других регуларних активности. Регуларне активности могу да укључују посао или школу;
 3. место (тачна адреса) и време спортских такмичења (званичних или пријатељских) и тренинг кампова, у којима спортиста учествује;
 4. телефонска доступност (контакт телефон и, евентуално, лице за контакт) у случају напуштања уобичајеног места боравка;
 5. престанку активног бављења спортом и учешћа на спортским такмичењима;
 6. основним подацима о спортисти (адреса становања; адреса за пријем поште ако је различита од адресе становања; имејл адреса, број телефона);
 7. обавезном периоду у трајању од 60 минута у коме ће спортиста бити доступан за тестирање сваког дана у оквиру квартала на који се односи образац (захтев за регистровану тест групу).

Подаци се достављају преко интернет сајта АДАМС, који администрира Светска антидопинг агенција и који је преведен на српски језик. У хитним случајевима подаци се могу доставити и телефоном, мејлом или СМС поруком, с тим да без одлагања буду накнадно достављени и на утврђеном обрасцу.

АДАС обавештава спортисту и његов надлежни национални спортски савез да га је уврстила у националну регистровану тест групу/тест групу или искључила из исте, без одлагања.

АДАС обавештава спортисте из регистроване тест групе/тест групе о правима и обавезама везаним за спровођење допинг контроле, а посебно о:

 • попуњавању формулара и пријави података у АДАМС бази;
 • временском року за испуњавање прописаних обавеза и последицама њиховог неиспуњавања;
 • начину подношења захтева за одобравање изузетака (изузећа) за терапеутску употребу (ТУЕ).

Уколико спортиста не поступи у складу са обавештењем и не достави податке благовремено, или их достави непотпуно, АДАС ће спортисти издати опомену у вези са неиспуњавањем обавеза доступности за тестирање. АДАС може, у складу са Међународним стандардом за тестирање и истрагу прикупити информације о локацији од спортиста који нису укључени у националну регистровану тест групу.

АДАС благовремено и редовно (по правилу свака три месеца и пре почетка такмичарске сезоне), доноси одлуку и ажурира податке о регистрованој тест групи/тест групи у зависности од календара такмичења. Спортиста се укључује у регистровану тест групу/тест групу када испуни критеријуме за укључивање.

Национална регистрована тест група (РТГ)/национална тест група (ТГ) за 2024. годину

Спортиста (Sportista) / тим (tim) Спорт (Sport) Дисциплина (Disciplina) РТГ (RTG) / ТГ (TG)
Репрезентација Србије у америчком фудбалу (American football national team) American Football American Football ТГ (TG)
Нина Станисављевић (Nina Stanisavljević) Aquatics Swimming Sprint 100m or less РТГ (RTG)
Урош Живановић (Uroš Živanović) Aquatics Swimming Sprint 100m or less РТГ (RTG)
Никола Аћин (Nikola Aćin) Aquatics Swimming Sprint 100m or less ТГ (TG)
Андреј Барна (Andrej Barna) Aquatics Swimming Sprint 100m or less ТГ (TG)
Урош Николић (Uroš Nikolić) Aquatics Swimming Sprint 100m or less ТГ (TG)
Тамаш Фаркаш (Tamaš Farkaš) Aquatics Swimming Long Distance 800m or greater ТГ (TG)
Никола Ратков (Nikola Ratkov) Aquatics Swimming Long Distance 800m or greater ТГ (TG)
Ања Цревар (Anja Crevar) Aquatics Swimming Middle Distance 200-400m РТГ (RTG)
Велимир Стјепановић (Velimir Stjepanović) Aquatics Swimming Middle Distance 200-400m РТГ (RTG)
Мартина Буквић (Martina Bukvić) Aquatics Swimming Middle Distance 200-400m ТГ (TG)
Мушка ватерполо репрезентација (Men water polo national team) Aquatics Water Polo ТГ (TG)
Женска ватерполо репрезентација (Women water polo national team) Aquatics Water Polo ТГ (TG)
Ватерполо клуб Нови Београд (Water polo club Novi Beograd) Aquatics Water Polo ТГ (TG)
Ватерполо клуб Раднички (Water polo club Radnicki) Aquatics Water Polo ТГ (TG)
Славко Стевић (Slavko Stević) Athletics Jumps ТГ (TG)
Страхиња Јованчевић (Strahinja Jovančević) Athletics Jumps РТГ (RTG)
Елзан Бибић (Elzan Bibić) Athletics Long Distance 3000m or greater РТГ (RTG)
Бошко Кијановић (Boško Kijanović) Athletics Sprint 400m or less ТГ (TG)
Алекса Кијановић (Aleksa Kijanovic) Athletics Sprint 400m or less ТГ (TG)
Ивана Илић (Ivana Ilić) Athletics Sprint 400m or less ТГ (TG)
Богдан Видојковић (Bogdan Vidojković) Athletics Sprint 400m or less ТГ (TG)
Милана Тирнанић (Milana Tirnanić) Athletics Sprint 400m or less ТГ (TG)
Никола Костић (Nikola Kostić) Athletics Sprint 400m or less ТГ (TG)
Милица Емини (Milica Emini) Athletics Sprint 400m or less ТГ (TG)
Армин Синанчевић (Armin Sinančević) Athletics Throws РТГ (RTG)
Асмир Колашинац (Asmir Kolašinac) Athletics Throws ТГ (TG)
Адриана Вилагош (Adriana Vilagoš) Athletics Throws РТГ (RTG)
Марија Вученовић (Marija Vučenović) Athletics Throws ТГ (TG)
Репрезентација Србије у бадминтону (Badminton national team) Badminton Badminton ТГ (TG)
Женска кошаркашка репрезентација (Women basketball national team) Basketball Basketball ТГ (TG)
Мушка кошаркашка репрезентација (Mеn baksteball national team) Basketball Basketball ТГ (TG)
Кошаркашки клуб Партизан (Basketball club Partizan) Basketball Basketball ТГ (TG)
Кошаркашки клуб Црвена Звезда (Basketball club Red Star) Basketball Basketball ТГ (TG)
Дејан Мајсторовић (Dejan Majstorovic) Basketball 3 on 3 ТГ (TG)
Страхиња Стојачић (Strahinja Stojačić) Basketball 3 on 3 ТГ (TG)
Михаило Васић (Mihailo Vasić) Basketball 3 on 3 ТГ (TG)
Марко Бранковић (Marko Branković) Basketball 3 on 3 ТГ (TG)
Стефан Стојачић (Stefan Stojačić) Basketball 3 on 3 ТГ (TG)
Алмир Мемић (Almir Memić) Boxing Boxing РТГ (RTG)
Омер Аметовић (Omer Ametović) Boxing Boxing РТГ (RTG)
Семиз Аличић (Semiz Aličić) Boxing Boxing ТГ (TG)
Милена Матовић (Milena Matović) Boxing Boxing ТГ (TG)
Нина Радовановић (Nina Radovanović) Boxing Boxing ТГ (TG)
Наталиа Шадрина (Natalia Šadrina) Boxing Boxing ТГ (TG)
Сара Ћирковић (Sara Ćirković) Boxing Boxing РТГ (RTG)
Алексеј Викторовић Шендрик (Aleksej Viktorović Šendrik) Boxing Boxing ТГ (TG)
Марија Достанић (Marija Dostanić) Canoe/Kayak Middle Distance 500m ТГ (TG)
Анђело Џомбета (Anđelo Džombeta) Canoe/Kayak Middle Distance 500m ТГ (TG)
Милица Новаковић (Milica Novaković) Canoe/Kayak Middle Distance 500m РТГ (RTG)
Анастазија Бајук (Anastazija Bajuk) Canoe/Kayak Middle Distance 500m ТГ (TG)
Марко Драгосављевић (Marko Dragosavljević) Canoe/Kayak Middle Distance 500m РТГ (RTG)
Марко Новаковић (Marko Novaković) Canoe/Kayak Middle Distance 500m ТГ (TG)
Владимир Торубаров (Vladimir Torubarov) Canoe/Kayak Middle Distance 500m ТГ (TG)
Стефан Врдољак (Stefan Vrdoljak) Canoe/Kayak Middle Distance 500m ТГ (TG)
Дуња Станојев (Dunja Stanojev) Canoe/Kayak Middle Distance 500m ТГ (TG)
Ервин Холперт (Ervin Holpert) Canoe/Kayak Middle Distance 500m ТГ (TG)
Бранко Лагунџић (Branko Lagundžić) Canoe/Kayak Long Distance 1000m РТГ (RTG)
Бојана Јовановић (Bojana Jovanović) Cycling Mountain Bike – Endurance РТГ (RTG)
Душан Рајовић (Dušan Rajović) Cycling Road ТГ (TG)
Ђорђе Ђурић (Đorđe Đurić) Cycling Road РТГ (RTG)
Лука Туркулов (Luka Turkulov) Cycling Road ТГ (TG)
Јован Дивнић (Jovan Divnić) Cycling Road РТГ (RTG)
Фудбалска репрезентација мушка (Men football national team) Football Football ТГ (TG)
Фудбалска репрезентација женска (Women football national team) Football Football ТГ (TG)
Фудбалски клуб Партизан (Footbal club Partizan) Football Football ТГ (TG)
Фудбалски клуб Црвена Звезда (Football club Red Star) Football Football ТГ (TG)
Фудбалски клуб Бачка Топола (Football club Bačka Topola) Football Football ТГ (TG)
Фудбалски клуб Чукарички (Football club Čukarički) Football Football ТГ (TG)
Мушка рукометна репрезентација (Men handball national team) Handball Indoor ТГ (TG)
Женска рукометна репрезентација (Women handball national team) Handball Indoor ТГ (TG)
Рукометни клуб Партизан (Handball club Partizan) Handball Indoor ТГ (TG)
Рукометни клуб Војводина (Handball club Vojvodina) Handball Indoor ТГ (TG)
Немања Мајдов (Nemanja Majdov) Judo Judo РТГ (RTG)
Милица Николић (Milica Nikolić) Judo Judo РТГ (RTG)
Марица Перишић (Marica Perišić) Judo Judo РТГ (RTG)
Андреа Стојадинов (Andrea Stojadinov) Judo Judo ТГ (TG)
Милица Жабић (Milica Žabić) Judo Judo ТГ (TG)
Дарко Брашњовић (Darko Brašnjović) Judo Judo ТГ (TG)
Страхиња Бунчић (Strahinja Bunčić) Judo Judo ТГ (TG)
Бојан Дошен (Bojan Došen) Judo Judo ТГ (TG)
Александар Кукољ (Aleksandar Kukolj) Judo Judo ТГ (TG)
Ивана Перовић (Ivana Perović) Karate Karate РТГ (RTG)
Ђорђе Тешановић (Đorđe Tešanović) Karate Karate РТГ (RTG)
Тамара Грчић (Tamara Grčić) Karate Karate ТГ (TG)
Невена Филипов (Nevena Filipov) Karate Karate ТГ (TG)
Василић Михајло (Vasilić Mihajlo) Karate Karate ТГ (TG)
Стефан Јоксић (Stefan Joksić) Karate Karate РТГ (RTG)
Владимир Брежанчић (Vladimir Brežančić) Karate Karate ТГ (TG)
Бобан Николић (Boban Nikolić) Kickboxing All ТГ (TG)
Невена Стефановић (Nevena Stefanović) Kickboxing All ТГ (TG)
Данијел Мемедовски (Danijel Memedovski) Kickboxing All ТГ (TG)
Немања Кнежић (Nemanja Knežić) Kickboxing All ТГ (TG)
Александра Крстић (Aleksandra Krstić) Kickboxing All РТГ (RTG)
Леа Благојевић (Lea Blagojević) Kickboxing All ТГ (TG)
Александар Менковић (Aleksandar Menković) Kickboxing All ТГ (TG)
Валентина Кери (Valentina Keri) Kickboxing All ТГ (TG)
Саида Буквић (Saida Bukvić) Kickboxing All ТГ (TG)
Никола Тодоровић (Nikola Todorović) Kickboxing All ТГ (TG)
Милош Васић (Miloš Vasić) Rowing Rowing РТГ (RTG)
Николај Пименов (Nikolaj Pimenov) Rowing Rowing ТГ (TG)
Мартин Мачковић (Martin Mačković) Rowing Rowing РТГ (RTG)
Јована Арсић (Jovana Arsić) Rowing Rowing ТГ (TG)
Александар Беђик (Aleksandar Bеđik) Rowing Rowing ТГ (TG)
Национални рагби 13 тим (Rugby league national team) Rugby League Rugby League ТГ (TG)
Стефан Жупарић (Stefan Župarić) Sambo Sambo ТГ (TG)
Јелена Тасић (Jelena Tasić) Sambo Sambo ТГ (TG)
Милош Самарџић (Miloš Samardžić) Sambo Sambo ТГ (TG)
Национална репрезентација у саватеу (National savate team) Savate All ТГ (TG)
Зорана Аруновић (Zorana Arunović) Shooting All РТГ (RTG)
Дамир Микец (Damir Mikec) Shooting All РТГ (RTG)
Лазар Ковачевић (Lazar Kovačević) Shooting All ТГ (TG)
Александра Перишић (Aleksandra Perišić) Taekwondo Sparring РТГ (RTG)
Нађа Савковић (Nađa Savković) Taekwondo Sparring ТГ (TG)
Стефан Таков (Stefan Takov) Taekwondo Sparring РТГ (RTG)
Нађа Тешић (Nađa Tešić) Taekwondo Sparring ТГ (TG)
Ела Марић (Ela Marić) Taekwondo Sparring ТГ (TG)
Лев Корнеев (Lev Korneev) Taekwondo Sparring ТГ (TG)
Миа Ристић (Mia Ristić) Tennis Tennis ТГ (TG)
Олга Даниловић (Olga Danilović) Tennis Tennis РТГ (RTG)
Огњен Милић (Ognjen Milić) Tennis Tennis – maloletni sportista 16g ТГ (TG)
Марко Максимовић (Marko Maksimović) Tennis Tennis – maloletni sportista 17g do 12.02. ТГ (TG)
Хамад Међедовић (Hamad Međedović) Tennis Tennis РТГ (RTG)
Лола Радивојевић (Lola Radivojević) Tennis Tennis ТГ (TG)
Огњен Стојановић (Ognjen Stojanović) Triathlon All РТГ (RTG)
Женска одбојкашка репрезентација (Women volleyball national team) Volleyball Volleyball ТГ (TG)
Мушка одбојкашка Репрезентација (Men volleyball national team) Volleyball Volleyball ТГ (TG)
Тамаш Кајдочи (Tamaš Kajdoči) Weightlifting Weightlifting РТГ (RTG)
Радмила Загорац (Radmila Zagorac) Weightlifting Weightlifting РТГ (RTG)
Филип Бертран (Filip Bertran) Weightlifting Weightlifting РТГ (RTG)
Стеван Владисављев (Stevan Vladisavljev) Weightlifting Weightlifting ТГ (TG)
Тамара Аруновић (Tamara Arunović) Weightlifting Weightlifting ТГ (TG)
Соња Бјелић (Sonja Bjelić) Weightlifting Weightlifting ТГ (TG)
Виктор Немеш (Viktor Nemeš) Wrestling All РТГ (RTG)
Хетик Цаболов (Hetik Cabolov / Khetik Tcabolov) Wrestling All ТГ (TG)
Стеван Андрија Мићић (Stevan Andrija Micić) Wrestling All ТГ (TG)
Мате Немеш (Mate Nemeš) Wrestling All ТГ (TG)
Георгиј Тибилов (Georgij Tibilov) Wrestling All РТГ (RTG)
Александр Комаров (Aleksandr Komarov) Wrestling All ТГ (TG)
Nacionalna reprezentacija u rvanju (Wrestling national team) Wrestling All ТГ (TG)
Сташа Гејо (Staša Gejo) Sport Climbing Combined ТГ (TG)
Вељко Ћук (Veljko Ćuk) Fencing Fencing ТГ (TG)
Димитрије Левајац (Dimitrije Levajac) Table tennis Table tennis ТГ (TG)
Сабина Шурјан (Sabina Šurjan) Table tennis Table tennis ТГ (TG)
Изабела Лупулеску (Izabela Lupulesku) Table tennis Table tennis ТГ (TG)
Сашка Соколов (Saška Sokolov) Para-Athletics Running Sprints 400m or less – All Classes РТГ (RTG)
Александар Радишић (Aleksandar Radišić) Para-Athletics Seated Throws – Classes: F31-F34/F51-F53 РТГ (RTG)
Небојша Ђурић (Nebojša Đurić) Para-Athletics Seated Throws – Classes: F54-F57 ТГ (TG)
Филип Граовац (Filip Graovac) Para-Athletics Seated Throws – Classes: F54-F57 ТГ (TG)
Стефан Димитријевић (Stefan Dimitrijević) Para-Athletics Standing Throws – All Classes ТГ (TG)
Немања Матијашевић (Nemanja Matijašević) Para-Athletics Jumping – All Classes ТГ (TG)
Ласло Шурањи (Laslo Šuranji) Para-shooting Para-shooting ТГ (TG)
Драган Ристић (Dragan Ristić) Para-shooting Para-shooting ТГ (TG)
Дејан Јокић (Dejan Jokić) Para-shooting Para-shooting ТГ (TG)
Живко Папаз (Živko Papaz) Para-shooting Para-shooting ТГ (TG)
Здравко Савановић (Zdravko Savanović) Para-shooting Para-shooting ТГ (TG)
Петар Миленковић (Petar Milenković) Para-Powerlifting Para-Powerlifting РТГ (RTG)
Борислава Перић Ранковић (Borislava Perić Ranković) Table Tennis Para-Table Tennis ТГ (TG)
Национална репрезентација у пара стоном тенису (Para-Table Tennis national team) Table Tennis Para-Table Tennis ТГ (TG)
Марија Мичев (Marija Mičev) Taekwondo Para-Taekwondo-Kyorugi ТГ (TG)
Јелена Рашић (Jelena Rašić) Taekwondo Para-Taekwondo-Kyorugi ТГ (TG)