6. januar 2020

 

Antidoping agencija Republike Srbije je jedna od pet zemalja regiona uz Sloveniju, Austriju, Belgiju, Rumuniju i još dva naučna instituta iz Engleske i Austrije, koje učestvuju u projektu “I VALUE” – sportske vrednosti u svakoj učionici.

 

Cilj projekta je edukacija dece u osnovnim školama o pravilnim sportskim vrednostima, fer pleju i antidopingu kroz obavezan nastavni program.

 

Doping je vremenom postao društveni problem i pitanje koje se odnosi na zdravlje svih uzrastnih kategorija. Vrednosti i očekivanja koja se nameću kroz socijalnu i sportsku okolinu daju mladim ljudima osećaj pritiska da preduzmu određene aktivnosti i koriste supstance za poboljšanje svog izgleda, imidža, da rade i uče napornije, da budu uspešniji u sportskim aktivnostima i ostanu maksimalno koncentrisani. Zato je od suštinskog značaja da se što ranije krene sa razvijanjem niza pozitivnih moralnih vrednosti za prevenciju od upotrebe zabranjenih supstanci i nesportskog ponašanja, jer tada možemo u velikoj meri uticati na dečije ponašanje i stavove.

 

Projekt „I value“ ima za cilj da razvije, sprovede i naučno proceni efekte programa rane prevencije dopinga i razvijanja sportskih vrednosti, usmeravajući se na školsku decu uzrasta od 6 do 14 godina, njihove nastavnike i roditelje. Program, koji će zajednički razviti iskusni pedagozi i nastavnici iz pet nacionalnih antidoping organizacija, iskusni eksperti sa dva vodeća univerziteta u oblasti prevencije dopinga, zasnivaće se na vrednosti, dokazima i upoznaće različite društvene i političke potrebe zemalja učesnica.

 

Projekat je podeljen u sedam, uglavnom paralelnih, radnih segmenata tokom tri godine od 2020-2022. godine. U prvoj godini će se započeti sa prikupljanjem i pregledom postojećih materijala za prevenciju i edukaciju odabranih ciljnih grupa (deca uzrasta od 6 do 14 godina i roditelji). Cilj je podrška razvoju rane prevencije dopinga na osnovu određenih vrednosti zasnovanih na dokazima, što je deo drugog segmenta projekta.

 

Treći segment je komplementaran prethodnim i počeće u drugoj godini projekta sa pilot studijom u 3 do 5 škola u svakoj zemlji učesnici projekta. U oviru pilot studije sprovošće se edukacija i obuka nastavnika o sprovođenju ovog programa u okviru svakodnevne školske nastave. Evaluacija rezultata pilot studije će se fokusirati na razumevanju izvodljivosti programa u svakoj osnovnoj školi, jednostavnosti implementacije, adekvatnih aktivnosti za određene starosne grupe u školama itd.

 

Svi rezultati pilot studije poslužiće za prilagođavanje programa od strane nastavnika koji treba da ga sprovedu i dece koja treba da usvoje znanje, što je deo četvrtog segmenta programa.

 

Nakon toga se nastavlja i četvrti i peti segment programa, koji će biti sproveden u 3. godini. Prva koraci u trećoj godini programa su proces implementacije programa edukacije u školama, onda obuka nastavnika, i na kraju sprovođenje programa u najmanje 10 osnovnih škola u svakoj zemlji.

 

Peti segment programa će se fokusirati na analizu dobijenih rezultata, ocenu etičkog odbora i samu evaluaciju kako bi program imao široku primenu.

 

Konačno, šesti segment studije će podrazumevati razvijanje ove ideje u što više osnovnih škola uz pripremu preporuka za sledeće generacije a glavna aktivnost u sedmom segmentu programa je međunarodna stručna konferencija. Na ovoj konferenciji okupiće se ključni saradnici i stručnjaci u evropskoj zajednici kako bi se predstavili rezultati ovog projekta. Projekat treba da bude model za implementaciju programa prevencije dopinga u redovan školski plan i program.

 

3. februar 2020

 

Predstavnici ADAS prisustvovali su prvom koordinacionom sastanku u Ljubljani, u okviru trogodišnjeg Erazmus projekta gde je Srbija jedna od pet zemalja regiona – Slovenija, Austrija, Belgija, Rumunija, zajedno sa još dva naučna instituta iz Engleske i Austrije. Cilj projekta je uvođenje edukacije dece u osnovnim školama o sportskim vrednostima ali kroz kurikulum koji postoji u školama. Ovo je prvi ovakav projekat posle onog koji je Svetska antidoping agencija (www.wada-ama.org/en/resources/education-and-prevention/sport…) pokušala da sprovede i u tome se ogledaju pionirski poduhvati da se deca edukuju između ostalog i o dopingu na školskom času u osnovnoj školi.

 

 

www.i-value.eu

www.instagram.com/ivaluesport

www.facebook.com/ivaluesport