• iValue приручник на српском језику

    Преузми

Пројекат је након пилот студије дошао у фазу WP 4 када креће имплементација у школама. Циљ ове фазе је да сваки партнер укључи што више основних школа и ђака како би евалуација пројекта била могућа на адекватном нивоу. Материјал за едукацију је у претходних годину дана и након пилот пројекта имао пуно коригованих верзија и сада је коначно доступан за дисеминацију у школама. На сајту овог пројекта који даје све потребне информације https://i-value.eu/index.html сада се може наћи и приручник преведен на свих шест језика (енглески, немачки, српски, француски, румунски и словеначки). Приручник на српском се може у потпуности прегледати и преузети за све заинтересоване школе и наставно особље https://issuu.com/sloado/docs/ivalue22srb_lowres

Пилот пројекат програма о спортским вредностима је покренут у основним школама

У оквиру треће фазе Еразмус програма “I value” покренута је пилот студија у свакој земљи учесници пројекта. Пилот пројекат је у Србији покренуt у три основне школе у Београду: ОШ "Војвода Радомир Путник", ОШ "Скадарлија" и ОШ "Лазар Саватић". У овиру пилот студије спровешће се едукација и обука наставника о спровођењу овог програма у оквиру свакодневне школске наставе. Евалуација резултата пилот студије ће се фокусирати на разумевању изводљивости програма у свакој основној школи, једноставности имплементације, адекватних активности за одређене старосне групе у школама итд. Сви резултати пилот студије послужиће за прилагођавање програма од стране наставника који треба да га спроведу и деце која треба да усвоје знање, што је део четвртог сегмента програма. Идеја је да се посвети барем један школски час на нивоу 3 узраста - од 6 до 8, од 9 до 11 и од 12 до 14 година. Наставници су добили приручник/курикулум “I VALUE SPORT” припремљен у “ready to go” формату тако да се може лако применити у школској настави. Упуства су усклађена са приступом настави, и одговарају свим ученицима а не само онима који се баве спортом. Описане су кроз лекције разне активности/игре/асоцијације за три узраста и за сваку од 5 основних вредности које овај пројекат развија - поштење, поштовање, саосећање, искреност и одговорност. Учитељ или наставник има право да изабере једну лекцију (један школски час) за минимум једну вредност (било би пожељно да се обради још нека вредност али разумемо да недостаје време у плану и програму наставе). Важан је утисак учитеља о томе колико су изводљиве ове лекције, какав је одазив ученика, да ли учествују, да ли им је занимљиво, шта би требало променити итд.

Едукација о спортским вредностима на Светским школским играма младих 2021.

Савез за школски спорт Србије у сарадњи са Антидопинг агенцијом Републике Србије (АДАС) организовао је едукацију током Светских школских игара младих одржаних у Београду од 11-19. септембра. У оквиру Fun&Skills зоне која је била постављена после такмичарског дела у амбијенту Калемегданске тврђаве, представници АДАС су са младим спортистима дискутовали о пет вредности у спорту које су као такве постављене кроз Еразмус пројекат у коме АДАС учествује.

Поштење, саосећајност, поштовање, фер плеј и одговорнос су школској деци представљени кроз видео сценарија из спорта, кроз познате спортисте, њихове животне прице и спортске успехе. Свака вредност је имала видео/филм на основу кога су млади спортисти морали да дају одређене одговоре о вредностима, како их они разумеју.

Заинтересованост спортиста је била велика јер су између осталог, они који су имали највећи број тачних одоговора, добијали наградне купоне. Одговори и размишљања спортиста су била занимљива и за представнике АДАС јер су помогла да се Еразмус пројекат “I value” чија је ово примарна идеја, развије на један интерактиван начин и искористе искуства са овог великог такмичења. Млади спортисти су препознавали спортске вредности које су им дате и већ имали формиран став око њих везано за живот и спорт.

Едукацији о спортским вредностима присуствовали у спортисти из скоро свих земаља учесница такмичења. Језичка баријера је била минимална јер су филмови били универзални са ситуацијама за које није било потребно текстуално објашњење. Спортисти су долазили и у пратњи тренера који су заједно са њима решавали тест о покушавали да им објасне значај вредности у спорту.

Развијање „I value” пројекта на електронским састанцима

Данас је одржан пети он лине састанак у оквиру пројекта на коме су анализирани планови везани за будућност и прве сегменте.

Пандемија и одржавање наставе на даљину у основним школама утицало је на промену првобитно замишљеног концепта. Пројекат је добио сада и део посвећем примени лекција и програма на даљину тј. он лине. Дефинисано је 5 вредности кроз које ће ђаци у основној школи учити о вредностима у спорту - ферплеј, поштовање, одговорност, искреност и саосецајност. Свака вредност ће имати своју градацију кроз разреде и ђаци ће обрађивати кроз примере и у виду радионица. Учесници пројекта тренутно раде на дефинисању садржаја и форме свих лекција које ће бити део регуларног наставног програма у основним школама.

Антидопинг агенција Републике Србије је једна од пет земаља региона уз Словенију, Аустрију, Белгију, Румунију и још два научна института из Енглеске и Аустрије, које учествују у пројекту “I VALUE” – спортске вредности у свакој учионици.

Циљ пројекта је едукација деце у основним школама о правилним спортским вредностима, фер плеју и антидопингу кроз обавезан наставни програм.

Допинг је временом постао друштвени проблем и питање које се односи на здравље свих узрастних категорија. Вредности и очекивања која се намећу кроз социјалну и спортску околину дају младим људима осећај притиска да предузму одређене активности и користе супстанце за побољшање свог изгледа, имиџа, да раде и уче напорније, да буду успешнији у спортским активностима и остану максимално концентрисани. Зато је од суштинског значаја да се што раније крене са развијањем низа позитивних моралних вредности за превенцију од употребе забрањених супстанци и неспортског понашања, јер тада можемо у великој мери утицати на дечије понашање и ставове.

Пројект „I value“ има за циљ да развије, спроведе и научно процени ефекте програма ране превенције допинга и развијања спортских вредности, усмеравајући се на школску децу узраста од 6 до 14 година, њихове наставнике и родитеље. Програм, који ће заједнички развити искусни педагози и наставници из пет националних антидопинг организација, искусни експерти са два водећа универзитета у области превенције допинга, засниваће се на вредности, доказима и упознаће различите друштвене и политичке потребе земаља учесница.

Пројекат је подељен у седам, углавном паралелних, радних сегмената током три године од 2020-2022. године. У првој години ће се започети са прикупљањем и прегледом постојећих материјала за превенцију и едукацију одабраних циљних група (деца узраста од 6 до 14 година и родитељи). Циљ је подршка развоју ране превенције допинга на основу одређених вредности заснованих на доказима, што је део другог сегмента пројекта.

Трећи сегмент је комплементаран претходним и почеће у другој години пројекта са пилот студијом у 3 до 5 школа у свакој земљи учесници пројекта. У овиру пилот студије спровошће се едукација и обука наставника о спровођењу овог програма у оквиру свакодневне школске наставе. Евалуација резултата пилот студије ће се фокусирати на разумевању изводљивости програма у свакој основној школи, једноставности имплементације, адекватних активности за одређене старосне групе у школама итд.

Сви резултати пилот студије послужиће за прилагођавање програма од стране наставника који треба да га спроведу и деце која треба да усвоје знање, што је део четвртог сегмента програма.

Након тога се наставља и четврти и пети сегмент програма, који ће бити спроведен у 3. години. Прва кораци у трећој години програма су процес имплементације програма едукације у школама, онда обука наставника, и на крају спровођење програма у најмање 10 основних школа у свакој земљи.

Пети сегмент програма ће се фокусирати на анализу добијених резултата, оцену етичког одбора и саму евалуацију како би програм имао широку примену.

Коначно, шести сегмент студије ће подразумевати развијање ове идеје у што више основних школа уз припрему препорука за следеће генерације а главна активност у седмом сегменту програма је међународна стручна конференција. На овој конференцији окупиће се кључни сарадници и стручњаци у европској заједници како би се представили резултати овог пројекта. Пројекат треба да буде модел за имплементацију програма превенције допинга у редован школски план и програм.

Представници АДАС присуствовали су првом координационом састанку у Љубљани, у оквиру трогодишњег Еразмус пројекта где је Србија једна од пет земаља региона - Словенија, Аустрија, Белгија, Румунија, заједно са још два научна института из Енглеске и Аустрије. Циљ пројекта је увођење едукације деце у основним школама о спортским вредностима али кроз курикулум који постоји у школама. Ово је први овакав пројекат после оног који је Светска антидопинг агенција (https://www.wada-ama.org/en/resources/education-and-prevention/sport-values-in-every-classroom-toolkit) покушала да спроведе и у томе се огледају пионирски подухвати да се деца едукују између осталог и о допингу на школском часу у основној школи.

https://www.i-value.eu

https://www.instagram.com/ivaluesport

https://www.facebook.com/ivaluesport