2020


JAVNA NABAVKA BROJ 1.1.1/2020 U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

Medicinski materijal 1. kitovi za doping kontrolu ljudi 2. kitovi za doping kontrolu konja 3. prateća oprema za doping kontrolu.

Oznaka iz ORN-a: LA21 – Za laboratorijske namene

Pozivamo vas da dostavite ponudu, prema uputstvima iz konkursne dokumentacije, koja se može preuzeti izborom na odgovarajući link.

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

PUBLIC PROCUREMENT No. 1.1.1/2020 LOW VALUE PROCUREMENT

Medical supplies 1. doping control kits for humans 2. doping control kits for horses 3. accessories for doping control

Common Procurement Vocabulary: LA21– For laboratory usage

We invite you to provide the bid according to instructions from tender documents, available on this page.

INVITATION – translation in english

TENDER DOCUMENTS – translation in english

DECISION ON AWARDING THE CONTRACT – translation in english


JAVNA NABAVKA BROJ 1.2.1/2020 U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

Usluge dostave paketa
Dostava uzoraka sa doping kontrola u akreditovane laboratorije u inostranstvu

Oznaka iz ORN-a: 64121200 – Usluge dostave paketa

Pozivamo vas da dostavite ponudu, prema uputstvima iz konkursne dokumentacije, koja se može preuzeti izborom na odgovarajući link.

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU


JAVNA NABAVKA BROJ 1.2.3/2020 U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

Laboratorijska analiza doping uzoraka konja

Analiza krvi i urina konja u akreditovanoj laboratoriji za analize doping uzoraka konja

Oznaka iz ORN-a: 92600000 – Usluge u oblasti sporta

Pozivamo vas da dostavite ponudu, prema uputstvima iz konkursne dokumentacije, koja se može preuzeti izborom na odgovarajući link.

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

PUBLIC PROCUREMENT No. 1.2.3/2020 LOW VALUE PROCUREMENT

Laboratory doping control analysis for horses

Analysis of Blood and Urine of horses in Laboratory accredited for doping control analysis for horses

Common Procurement Vocabulary: 92600000 – Services in field of sports

We invite you to provide the bid according to instructions from tender documents, available on this page.

INVITATION – translation in english

TENDER DOCUMENTS – translation in english

DECISION ON AWARDING THE CONTRACT – translation in english


JAVNA NABAVKA BROJ 1.2.2/2020 U OTVORENOM POSTUPKU

Laboratorijska analiza doping uzoraka sportista – Analiza krvi i urina sportista u akreditovanoj laboratoriji od strane Svetske antidoping agencije.

Oznaka iz ORN-a: 92600000 – Usluge u oblasti sporta

Pozivamo vas da dostavite ponudu, prema uputstvima iz konkursne dokumentacije, koja se može preuzeti izborom na odgovarajući link.

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

PUBLIC PROCUREMENT No. 1.2.2/2020 OPEN PROCEDURE

Laboratory doping control analysis, Analysis of Blood and Urine of athletes in Laboratory accredited by the World Anti-Doping Agency

Common Procurement Vocabulary: 92600000 – Services in field of sports

We invite you to provide the bid according to instructions from tender documents, available on this page.

INVITATION – translation in english

TENDER DOCUMENTS – translation in english

DECISION ON AWARDING THE CONTRACT – translation in english


Plan javnih nabavki za 2020.


2019 (kliknite na godinu da biste videli javne nabavke iz ove godine)

2018 (kliknite na godinu da biste videli javne nabavke iz ove godine)

2017 (kliknite na godinu da biste videli javne nabavke iz ove godine)

2016 (kliknite na godinu da biste videli javne nabavke iz ove godine)

2015 (kliknite na godinu da biste videli javne nabavke iz ove godine)

2014 (kliknite na godinu da biste videli javne nabavke iz ove godine)


Ovde možete preuzeti Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke Antidoping agencije Republike Srbije (decembar 2015.)