АДРЕСА ЗА ПРИЈЕМ ПОШТЕ:

Антидопинг агенција Републике Србије

Трг републике 3

11000 Београд

тел/факс: 011/ 4064 136

Интернет сајт: www.adas.org.rs

имејл: info@adas.org.rs


Проф. др Милица Вукашиновић-Весић, Директор

имејл: doping.kontrola@adas.org.rs

моб: 065/ 8282 221

Бојан Вајагић, Помоћник директора

имејл: bojan.vajagic@adas.org.rs

моб: 064/ 2873 460

Мирко Стефановић, Руководилац финансијско – рачуноводствених послова

имејл: finansije@adas.org.rs

моб: 065/ 2500 850

Борислав Јаковљевић, Финансијски саветник

имејл: finansije@adas.org.rs

моб: 065/ 6493 674

Јелена Ожеговић, ТУЕ / РТГ / I&I

имејл: jelena.rasic@adas.org.rs

моб: 064/ 1452 727

Горица Миловановић, Допинг контрола спортиста / Едукација

имејл: gorica.milovanovic@adas.org.rs

моб: 065/ 5437 334

Допинг контрола коња

Др Наталија Милчић-Матић

имејл: doping.kontrola.konja@adas.org.rs

моб: 063/ 623 962

Онлајн едукација за спортисте / АДАМС

Милош Цвјетићанин

имејл: info@adas.org.rs

моб: 060/ 0227 911

Лице за заштиту података о личности

Бојан Вајагић

имејл: bojan.vajagic@adas.org.rs

моб: 064/ 2873 460