ДИРЕКТОР

Др Милица Вукашиновић-Весић

УПРАВНИ ОДБОР

Др Валентина Милеуснић, председник Управног одбора
Проф. др Ненад Ђурђевић, потпредседник Управног одбора
Проф. др Брижита Ђорђевић
Др сц. мед. Марија Здравковић
Спец. Гордана Симић, дипл. фармацеут
Судија Веско Крстајић
Проф. др Драган Радовановић
Дамир Штајнер
Др Дејан Александрић
Адв. Дејан Симић
Др Никола Чикириз
Милан Шобот
Проф. др Милан Радаковић

АНТИДОПИНГ ОДБОР

Адв. Тијана Живковић, председник Антидопинг одбора
Адв. Горан Кораћ, заменик председника Антидопинг одбора
Адв. Дејан Чавић
Проф. др Сања Мазић-Радовановић
Др Јелена Сузић-Лазић
Спец. др мед. Анђела Ожеговић
Доц. др Божидар Оташевић
Кл. Асс. спец. др мед Сузана Милутиновић

Антидопинг одбор је независан у доношењу одлука од других органа, стручних тела и одбора АДАС. Функција, овлашћења и рад Антидопинг одбора регулисани су Правилником о утврђивању одговорности лица које је учинило повреду антидопинг правила.

ТУЕ ОДБОР

Проф. др Слободан Јанковић, председник ТУЕ одбора
Проф. др Радан Стојановић
Проф. др Владимир Живковић

Функција, овлашћења и рад ТУЕ одбора регулисани су Правилником о одобравању изузетака за терапеутску употребу.

ОДБОР ЗА ДОПИНГ КОНТРОЛУ

Др Ненад Радивојевић, председник Одбора за допинг контролу

Сходно Правилнику о допинг контроли на спортским такмичењима и изван такмичења сви именовани допинг контролори образују Одбор за допинг контролу АДАС.