DIREKTOR

Dr Milica Vukašinović-Vesić

UPRAVNI ODBOR

Dr Valentina Mileusnić, predsednik Upravnog odbora
Prof. dr Nenad Đurđević, potpredsednik Upravnog odbora
Prof. dr Brižita Đorđević
Dr sc.med. Marija Zdravković
Spec. Gordana Simić, dipl. farmaceut
Sudija Vesko Krstajić
Prof. dr Dragan Radovanović
Damir Štajner
Dr Dejan Aleksandrić
Dejan Simić
Dr Nikola Čikiriz
Milan Šobot
Prof. dr Milan Radaković

ANTIDOPING ODBOR

Nebojša Ivković, predsednik Antidoping odbora
Željko Trajković
Prof. dr Dragiša Trailović
Prof. dr Vladimir Jakovljević
Doc. dr Zoran Vuković
Marko Perović
Nikola Kuljača
Slaven Radonić
Tijana Živković

Antidoping odbor je nezavisan u donošenju odluka od drugih organa, stručnih tela i odbora ADAS. Funkcija, ovlašćenja i rad Antidoping odbora regulisani su Pravilnikom o utvrđivanju odgovornosti lica koje je učinilo povredu antidoping pravila.

TUE ODBOR

Prof. dr Slobodan Janković, predsednik TUE odbora
Prof. dr Radan Stojanović
Prof. dr Vladimir Živković

Funkcija, ovlašćenja i rad TUE odbora regulisani su Pravilnikom o odobravanju izuzetaka za terapeutsku upotrebu.

ODBOR ZA DOPING KONTROLU

Prof. dr Nenad Dikić, predsednik Odbora za doping kontrolu

Shodno Pravilniku o doping kontroli na sportskim takmičenjima i izvan takmičenja svi imenovani doping kontrolori obrazuju Odbor za doping kontrolu ADAS.