Pušten u rad sajt Balkanskog udruženja za medicinu sporta (BSMA)

Објављено: 20.4.2007

Sajt se nalazi na adresi www.bsma.info

(Sajt je pomeren na adresu www.smas.org/bsma)