Seminar antidoping pravila

Објављено: 23.4.2008

Seminar antidoping pravila održan je 23. aprila 2008. u Beogradu, u zgradi Ministarstva omladine i sporta. Radnici Antidoping agencije Republike Srbije objasnili su predstavnicima i lekarima nacionalnih sportskih saveza osnovne činjenice u vezi sa pravnim aspektima dopinga, TUE i ATUE, konceptu Whereabouts i ADAMS.