SEMINAR O DOPINGU

Објављено: 5.9.2008

Antidoping agencija Srbije (ADAS) i u saradnji sa NUNS-om prvi put u Srbiji organizuje jednodnevni seminar koji će zainteresovanim novinarima pomoći da prošire znanja o ovoj kompleksnoj temi.

Pravne, etičke, medicinske, medijske i druge implikacije dopinga su mnogostruke. ADAS smatra da je neophodno omogućiti novinarima da ih sagledaju iz različitih uglova i kompetentno stigmatizuju nedozvoljenu upotrebu stimulansa u sportu. Na žalost, doping danas ne poznaje granice kao ni terorizam, korupcija ili trgovina drogom.

Seminar će biti održan u 31. oktobra 2008. godine u prostorijama NUNS-a, u Beogradu, ul Resavska 28/2.

Zainteresovani novinari treba da se prijave Svetozaru Rakoviću, gen. sekretaru NUNS-a, na tel. 3343255 i 3343136, ili na e-mail sekretar@nuns.org.yu

(NUNS)
www.nuns.org.yu/aktivnosti/view.jsp?articleId=9668